ece

Samooskrba

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije se je začela uporabljati 15. januarja 2016. Gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogoča samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (kot so sonce, veter in voda) za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo na podlagi neto merjenja.

Največja nazivna moč naprave za samooskrbo je 11 kVA.

Način obračuna

Lastniki naprav za samooskrbo bodo imeli obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta, in sicer na način, da se bo upoštevala razlika med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja. Za količino delovne električne energije, prevzeto in oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije.

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije je sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki predpisuje določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo.

Postopek priključitve

Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev v primeru novega merilnega mesta oziroma spremembo soglasja za priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta.

Sprememba soglasja za priključitev je potrebna tudi v primeru povečanja nazivne moči naprave za samooskrbo.

Pri samooskrbni ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti, tako tudi ne bo prodaje električne energije, zato tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti. Potrebujete samo pogodbo o samooskrbi.

 

>> Priprava pogodbe o samooskrbi

>> Cenik dobave električne energije – samooskrba

Koristne povezave

Aktualno v ECE-shopu

Pustite sporočilo

Soglasje za namen obveščanja

Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom vnesete potrditveno kljukico. Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih navedel, za:

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S potrditvijo obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.

* Podatek je obvezen.