ece

Električna energija

Energija po vaši meri

V ECE smo zasnovali pakete električne energije z mislijo na vaše individualne potrebe. Preverite vse možnosti in izberite najprimernejšega.

>>Ponudba paketov električne energije ECE

100 % čista energija

Z izbiro paketa ECE Elektrika pomagate varovati okolje, saj je vsa električna energija v njem pridobljena iz obnovljivih virov. V ta namen pri Agenciji za energijo pridobimo Potrdilo o izvoru, ki vsebuje tudi naziv proizvodne naprave (elektrarne, v kateri je bila energija proizvedena) in naziv upravičenca – podjetje ECE d.o.o..

>> Želim 100 % čisto energijo

Zakaj 100 % čista energija?

Največja grožnja prihodnosti našega planeta, kot ga poznamo danes, so podnebne spremembe. Vse pogosteje smo priča ekstremnim neurjem in sušam, taljenju ledenikov in višanju gladine morja. Onesnažujemo vodo in zrak, ogrožamo rastlinske in živalske vrste, škodujemo zdravju ljudi. In vse to zaradi naše rabe energije in odvisnosti od fosilnih goriv.

Obnovljivi viri energije so energija prihodnosti. S 100 % čisto energijo iz energije vode, sonca, biomase, bioplina in vetra skrbimo za zaščito našega planeta.

Kako deluje 100 % čista energija?

Električne energije ne morete videti, otipati ali okusiti. Po uporabi se ne razlikuje od ostale elektrike v omrežju. Čista energija ne more biti usmerjena neposredno v vaš dom, ampak potuje po elektroenergetskem omrežju. Razlikuje se edino v tem, iz katerega vira je nastala.

Proizvodnjo električne energije iz izključno obnovljivih virov, ki nimajo negativnega vpliva na okolje, dokazujemo s potrdilom o izvoru električne energije, ki ga izda Agencija za energijo.

Potrdilo o rabi 100 % čiste energije za gospodinjstva v letu 2017

S potrdili Agencije za energijo o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije dokazujemo, da je bila vsa električna energija, ki smo jo dobavili gospodinjstvom v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 proizvedena iz slovenskih obnovljivih virov.

>> Potrdilo št. 18-7351 za gospodinjstva (620.091 MWh)

Kupci ECE lahko izračunate svoj prihranek emisij CO2 in pridobite EKO potrdilo.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2017

V skladu z 42. členom Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 10/15) ECE d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za leto 2017 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Ponudba

Aktualno v ECE-shopu