ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Ceniki in dokumenti

Akcijski cenik lesne biomase – podaljšano do 29. 2. 2024

(velja od 1. 8. 2023 do 29. 2.. 2024 oziroma do odprodaje zalog kar bo objavljeno na spletni strani prodajalca; za nove in obstoječe kupce)

LESNI PELETI BIG TREE A1 S PREVOZOM (100% smreka)

KOLIČINA NAKUPA CENA NA VREČO CENA NA TONO CENA NA PALETO CENA NA VREČO CENA NA TONO CENA NA PALETO
(z DDV)(z DDV)(z DDV)(brez DDV) (brez DDV) (brez DDV)
1 PALETA6,90 €459,89 €482,88 €5,65 €376,96 €395,80 €
2 - 3 PALETE6,82 €454,53 €477,26 €5,59 €372,57 €391,20 €
4 ALI VEČ PALET6,75 €449,99 €472,49 €5,53 €368,84 €387,29 €
Osnova za izračun cene na paleto je cena na tono. Pri preračunu cene na tono v ceno na vrečo oz. na paleto, so cene zaokrožene na dve decimalki. Enota naročila je paleta, ki vsebuje 70 vreč po 15 kg, skupne teže 1.050 kg.

Akcijske cene so v EUR, vključujejo 22 % DDV in veljajo od 1. 8. 2023 do vključno 29. 2. 2024 oz. do odprodaje zalog kar bo objavljeno na spletni strani prodajalca. Cene vključujejo dostavo po območju Slovenije s kamioni s hidravlično roko. Dostava s kombijem je primerna za težko dostopne lokacije in se dodatno zaračuna 61 EUR/paleto z DDV  do vključno 25 km v obe smeri. V oddaljenosti več kot 25 km (v obe smeri) se k znesku 61,00 EUR/paleto z DDV vsak nadaljnji km še dodatno zaračuna 0,98 EUR z DDV. Kupci električne energije in/ali zemeljskega plina pri ECE imajo možnost obročnega plačila lesne biomase do največ 10 obrokov, pri čemer najnižji možen obrok znaša 70,00 EUR (z DDV). Več o ponudbi v Splošnih pogojih prodaje izdelkov lesne biomase, rednem ceniku lesne biomase in dodatnih storitev ter tem ceniku.

>>Splošni pogoji prodaje lesne biomase

Redni cenik lesne biomase in dodatnih storitev

velja od 1.6.2023 dalje do preklica

LESNI PELETI BIG TREE A1 S PREVOZOM

KOLIČINA NAKUPA CENA NA VREČO CENA NA TONO CENA NA PALETO CENA NA VREČO CENA NA TONO CENA NA PALETO
(z DDV)(z DDV)(z DDV)(brez DDV) (brez DDV) (brez DDV)
1 PALETA8,28 €551,85 €579,44 €6,79 €452,33 €474,95 €
2 - 3 PALETE8,18 €545,43 €572,70 €6,71 €447,07 €469,43 €
4 ALI VEČ PALET8,10 €540,00 €567,00 €6,64 €442,62 €464,75 €
Osnova za izračun cene na paleto je cena na tono. Pri preračunu cene na tono v ceno na vrečo oz. na paleto, so cene zaokrožene na dve decimalki. Enota naročila je paleta, ki vsebuje 70 vreč po 15 kg, skupne teže 1.050 kg.

Redne cene lesne biomase so v EUR, vključujejo 22 % in veljajo od 1.6.2023 dalje do preklica in vključujejo dostavo po območju s kamioni s hidravlično roko, razen v primeru ko je potrebno strošek dostave posebej plačati, kot to izhaja iz cenika dodatnih storitev. Kupci električne energije in/ali zemeljskega plina pri ECE imajo možnost obročnega plačila lesne biomase do največ 10 obrokov, pri čemer najnižji možen obrok znaša 70,00 EUR (z DDV). Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cenika. Več o ponudbi v Splošnih pogojih prodaje izdelkov lesne biomase.

>>Splošni pogoji prodaje lesne biomase

POMEMBNO – dodatna pojasnila dostave lesne biomase.

HIDRAVLIČNA ROKA

Dostava z dostavnim vozilom s hidravlično roko je primerna za lokacije, kjer se tovor odlaga na neravne, neutrjene površine (travnata in peščena podlaga) oziroma v primeru, ko je potrebno tovor dvigniti čez oviro. Hidravlična roka omogoča dvig tovora v višini 3-4 m od tal oziroma v dosegu cca. 4-5 m od vozila.

RAMPA

Dostava z vozilom, ki ima razkladalno rampo, je primerna izključno za lokacije kjer je površina ravna in utrjena (asfalt, tlakovci), saj je vožnja z ročnim električnim viličarjem v nasprotnem primeru onemogočena.

Vožnja z ročnim električnim viličarjem po travnati in peščeni površini ni izvedljiva. Nepremostljivo oviro predstavlja že pločnik ali višji robovi na poti.

DODATNE STORITVE

VRSTA STORITVECENA STORITVE (z DDV)CENA STORITVE (brez DDV)
DOSTAVA BLAGA Z RAZKLADALNO RAMPO ALI S HIDRAVLIČNO ROKOBREZ DOPLAČILA
DOSTAVA S KOMBIJEM DO 25 KM (V OBE SMERI)61,00 € / PALETO50,00 €/PALETO
DOSTAVA S KOMBIJEM OD 25 KM DALJE (V OBE SMERI).0,98 € / KM0,80 €/KM
LASTNI PREVZEM LESNIH PELETOV15,00 € POPUSTA12,30 € POPUSTA
Cene so v EUR, vključujejo 22 % DDV in veljajo od 1.6. 2023 dalje do preklica.

DOSTAVA S KOMBIJEM

Dostava s kombijem je primerna za težko dostopne lokacije in se dodatno zaračuna 50,00 EUR/paleto brez DDV oz. 61,00 EUR/paleto z DDV do vključno 25 km v obe smeri. V oddaljenosti več kot 25 km (v obe smeri) se k zgoraj navedenemu znesku  vsak nadaljnji km še dodatno zaračuna 0,80 EUR brez DDV (0,98 EUR z DDV).

Kupec je dolžan v primeru dostave lesne biomase s kombijem prodajalca na to opozoriti že ob naročilu.

LASTNI PREVZEM LESNIH PELETOV

Kupcu se popust v višini 10,00 EUR/paleto z DDV se upošteva ob izdaji predračuna za naročeno lesno biomaso. Kupec je dolžan na izbiro lastnega prevzema blaga prodajalca opozoriti že ob naročilu.

Lastni prevzem blaga je možen po obveznem predhodnem dogovoru v skladišču na spodaj navedeni lokaciji. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe lokacije skladišča in delovnika ko je mogoče lesno biomaso prevzeti ter kontaktni telefonskih številk. O spremembah bo prodajalec kupce sproti obvestil v rednem ceniku lesne biomase in dodatnih storitev. Kupec je dolžan omogočiti vozilo, ki omogoča naklad in odvoz blaga.

LOKACIJE IN KONTAKT ZA LASTNI PREVZEM LESNIH PELETOV:

Hmeljarska cesta 1, 3310 Žalec (vsak delovnik od 7.00 do 15.00), telefonska številka za predhodni dogovor: 031 348 043.

Arhiv

Aktualno v ECE shopu