ece

Električna energija

Napajamo vaš posel

Dobavo električne energije nam zaupa več kot 10.000 podjetij v Sloveniji. Z dolgoletnimi izkušnjami in individualnim pristopom smo pravi partner za vaš posel. Omogočamo vam nakup električne energije iz konvencionalnih in obnovljivih virov energije (OVE), prav tako pa odkupujemo energijo, ki jo proizvedete sami (OVE) ali iz soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE).

>> Odkup električne energije

 

Zamenjajte dobavitelja

Pridružite se družini ECE in izkoristite vse prednosti, ki vam jih omogočamo. S časovno omejenimi pogodbami vam zagotavljamo nespremenjeno ceno električne energije za daljše obdobje, z različnimi produkti vam omogočamo prilagoditev nakupa električne energije  vašim potrebam.

>>Oddaj povpraševanje

 

Potrdilo o rabi 100 % čiste energije za podjetja v letu 2017

S potrdili Agencije za energijo o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije zagotavljamo, da je bila vsa električna energija, ki smo jo dobavili malim poslovnim kupcem v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 proizvedena iz slovenskih obnovljivih virov.

>> Potrdilo št. 18-7352 za male poslovne kupce (139.573 MWh)

Kupci ECE lahko izračunate svoj prihranek emisij CO2 in pridobite EKO potrdilo.

Sestava primarnih virov za poroizvodnjo električne energije v letu 2017

V skladu z 42. členom Energetskega zakona (EZ-1)(Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 10/15), ECE d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za leto 2017, ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivoPriključitev odjemalca na SN izvod RTPVrsta izvoda RTP/RP na SN omrežjuSkupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev*Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev**
SNNeposrednoPodeželski480 6
Mešani21505
Mestni1804
NNPosrednoPodeželski96016
Mešani50010
Mestni4008
*(daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov {min/leto}
**(daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov {prekinitev/leto}

Aktualno v ECE-shopu