ece

Struktura proizvodnih virov

V skladu z 42. členom Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 10/15) ECE d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za leto 2018 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2018

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 10. 6. 2019

Leto 2018 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 41,91 %
premog in lignit 0,00 % 32,17 %
zemeljski plin 0,00 % 8,85 %
naftni derivati 0,00 % 0,18 %
nedoločljivo 0,00 % 0,71 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 26,01 %
Obnovljivi viri 100,00 % 32,08 %
vodna energija 88,36 % 28,49 %
veter 0,00 % 0,22 %
sončna energija 3,43 % 1,04 %
geotermalna energija 0,00 % 0,00 %
biomasa 8,16 % 2,28 %
nedoločljivo 0,06 % 0,05 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2018
Ogljikov dioksid 0,4468 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 784 µg/kwh

Arhiv