ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Struktura proizvodnih virov

V skladu 42. členom Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS št. 17/14, 81/15, 43/19, 65/20, 158/20 – ZURE, 175/20) in Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16), ECE, energetska družba, d. o. o., objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike v skupni strukturi dobavljene elektrike v letu 2020, ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Leto: 2020

Leto 2020 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 56,93 %
premog in lignit 39,06 %
zemeljski plin 16,01 %
naftni derivati 0,47 %
nedoločljivo 1,39 %
Jedrsko gorivo 36,44 %
Obnovljivi viri 6,63 %
vodna energija 1,51 %
veter 1,37 %
sončna energija 1,66 %
geotermalna energija 0,00 %
biomasa 1,93 %
nedoločljivo 0,16 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2020
Ogljikov dioksid 0,595 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 1.093 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2020 so bili upoštevani podatki skupne pod preostale sestave proizvodnih virov v letu 2020, ki jih je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 3. 6. 2021) in ECE potrdila o izvoru za leto 2020.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2020 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Arhiv