ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Ceniki in dokumenti

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce - velja od 1. 1. 2024 dalje do preklica

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22 %)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60 - 107.6900,059900,003150,001710,000990,000800,066550,014640,08119
V okviru cenika se zaračunava fiksni del - pavšalni strošek, ki znaša 1,66 EUR brez DDV (2,03 EUR z 22 % DDV) za posamezno merilno mesto na mesec, v primeru prejemanja računa v elektronski obliki pa v skladu s Splošnimi pogoji akcijske ponudbe E-račun, znaša 0,99 EUR brez DDV (1,21 EUR z 22 % DDV) za posamezno merilno mesto na mesec. Navedeni cenik, ki velja od 1. 1. 2024 do preklica, se uporablja tudi kot Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina gospodinjskih in skupnih gospodinjskih ter zaščitenih odjemalcev osnovne oskrbe na podlagi 117. člena Zakona o oskrbi s plini (ZOP). *V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica.

Regulirana cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce – velja od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023

Odjemna skupina CDKLetne predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (9,5 %)DDV (22 %)Maloprodajna cena (z 9,5 % DDV)Maloprodajna cena (z 22 % DDV)
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,07300**0,003150,00171 0,000990,000800,07965 0,00757 0,01752 0,08722 0,09717
CDK 1 do CDK 60-107.6900,07300**0,003150,000855*0,000990,000800,07880 0,00749 0,01733 0,08628 0,09613
*V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica. **Regulirana (najvišja dovoljena) cena zemeljskega plina je veljavna v skladu z Uredbama o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/22 in 45/23) v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 za upravičene gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo ter v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 138/22) v obdobju od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023 za distributerje za plin za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo. Po poteku obdobja najvišje dovoljene cene se uveljavi redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce.

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce – velja od 1. 1. 2023 dalje

Odjemna skupina CDKLetne predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (9,5 %)DDV (22 %)Maloprodajna cena (z 9,5 % DDV)Maloprodajna cena (z 22 % DDV)
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,07900 0,003150,00171 0,000990,000800,08565 0,00814 0,01884 0,09379 0,10449
CDK 1 do CDK 60 - 107.691 0,07900 0,003150,000855*0,000990,000800,08480 0,00806 0,01865 0,09285 0,10345
*V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica.

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.

Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.

Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 9,5 %/22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.

Redni cenik (energetski zakon EZ-1; 36. člen, točka 33.): »Redni cenik« pomeni cenik za določen tip kupca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi s prodajalcem za dotičen tip kupca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 kupcev pri posameznem prodajalcu.

Ceniki

Cenik za dodatne storitve – velja od 1. 1. 2024

Splošni pogoji

Posebni pogoji

Obrazci SODO

Ostali dokumenti

Nagradna igra "Z e-računom do električnega kolesa"

 

Zaplujte raje v elektronske vode. Pozabite na papirnate račune.
Nagradna igra traja od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022.

>> Pravilnik nagradne igre “Z e-računom do električnega kolesa”
>> Več o nagradni igri si preberite tukaj.
>> Uredite si e-račun.

Arhiv