ece

Razlaga računa

Obračun električne energije po DEJANSKI PORABI; dvotarifno merjenje

Razlaga računa – Obračun električne energije po dejanski porabi za dvotarifno merjenje
Posebnosti:
 • podatek o porabi zagotovi DO ali kupec z javljanjem števčnega stanja;
 • upošteva se poraba večje in manjše tarife;
 • grafični prikaz prikazuje realno porabo po mesecih;
 • kupec 1x letno prejme letni obračun.

Obračun električne energije po DEJANSKI PORABI; enotarifno merjenje

Razlaga računa – Obračun električne energije po dejanski porabi, enotarifno merjenje
Posebnosti:
 • podatek o porabi zagotovi DO ali kupec z javljanjem števčnega stanja;
 • upošteva se poraba enotne tarife;
 • grafični prikaz izkazuje realno porabo po mesecih;
 • kupec 1x letno prejme letni obračun.

AKONTACIJSKI obračun električne energije; dvotarifno merjenje

Razlaga računa – Akontacijski obračun električne energije, dvotarifno merjenje
Posebnosti:
 • podatek o porabi pridobimo z upoštevanjem povprečne dnevne porabe prejšnjega leta in številom dni v mesecu;
 • izračun se opravi za enotno tarifo;
 • grafični prikaz izkazuje zaračunano akontacijsko porabo po mesecih in 1x letno popravek (obračun);
 • kupec 1x letno prejme letni obračun, ki na podlagi odčitka števca uskladi dejansko in predvideno porabo.

LETNI OBRAČUN

Letni obračun porabe električne energije pomeni, da distribucijski operater (DO) odčita števec enkrat v koledarskem letu in na osnovi tega odčitka dobavitelj električne energije izdela obračun porabe električne energije za preteklo obračunsko obdobje. Na obračunu je mogoče videti, kolikšna je razlika med zaračunano in dejansko porabo.

Razlika je lahko pozitivna, kar pomeni, da smo z računi za predvideno porabo električne energije zaračunali manj električne energije, kot jo je kupec v tem obdobju porabil, negativna razlika pa pomeni, da smo kupcu z računi za predvideno porabo zaračunali več električne energije, kot je je dejansko porabil. Negativni znesek predstavlja dobroimetje stranke, ki ga na željo stranke vrnemo oz. iz tega dobroimetja pokrivamo naslednje račune.

Razlaga računa – Letni obračun električne energije, dvotarifno merjenje
Posebnosti:
 • podatek o porabi pridobimo z upoštevanjem povprečne dnevne porabe prejšnjega obračunskega obdobja in številom dni v mesecu;
 • izračun se opravi za enotno tarifo;
 • grafični prikaz izkazuje zaračunano akontacijsko porabo po mesecih in 1x letno popravek (obračun);
 • kupec 1x letno prejme letni obračun, ki na podlagi odčitka števca uskladi dejansko in predvideno porabo.

Aktualno v ECE-shopu