ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Struktura proizvodnih virov

V skladu 42. členom Energetskega zakona (EZ-1) in Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16), ECE, energetska družba, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike v skupni strukturi dobavljene elektrike ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Leto: 2019

Leto 2019 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 54,67 %
premog in lignit 42,43 %
zemeljski plin 10,32 %
naftni derivati 0,38 %
nedoločljivo 1,54 %
Jedrsko gorivo 38,43 %
Obnovljivi viri 6,90 %
vodna energija 4,43 %
veter 0,67 %
sončna energija 1,26 %
geotermalna energija 0,00 %
biomasa 0,52 %
nedoločljivo 0,02 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2019
Ogljikov dioksid 0,567 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 1.153 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2019 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2019, katere je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 3. 6. 2020) in ECE potrdila o izvoru za leto 2019.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2019 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Arhiv