ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Struktura proizvodnih virov

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16 in 172/21 – ZOEE), ECE, energetska družba, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike v skupni strukturi dobavljene elektrike v letu 2021, ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Leto: 2021

Leto 2021 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 71,98 %
premog in lignit 49,21 %
zemeljski plin 20,31 %
naftni derivati 0,77 %
nedoločljivo 1,69 %
Jedrsko gorivo 13,26 %
Obnovljivi viri 14,76 %
vodna energija 6,89 %
veter 0,39 %
sončna energija 3,51 %
geotermalna energija 0,00 %
biomasa 3,96 %
nedoločljivo 0,01 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2021
Ogljikov dioksid 0,841 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 397 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2021 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2021, ki jih je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 3. 6. 2022) in ECE potrdila o izvoru za leto 2021.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2021 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Arhiv