ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Struktura proizvodnih virov

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16 in 172/21 – ZOEE), ECE, energetska družba, d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike v skupni strukturi dobavljene elektrike v letu 2022, ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Leto: 2022

Leto 2022 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 52,85%
premog in lignit 28,66%
zemeljski plin 20,83%
naftni derivati 1,09 %
nedoločljivo 2,24 %
Jedrsko gorivo 24,81 %
Obnovljivi viri 22,37 %
vodna energija 10,98 %
veter 1,00 %
sončna energija 5,48 %
geotermalna energija 3,44 %
biomasa 1,47 %
nedoločljivo 0,00 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2022
Ogljikov dioksid 0,3803 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 744,54 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2022 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2022, katere je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 6. 6. 2023) in ECE potrdila o izvoru za leto 2022.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2022 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Arhiv