ece

Struktura proizvodnih virov

V skladu z 42. členom Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 10/15) ECE d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za leto 2017 ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2017

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 19. 6. 2018

Leto 2017 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 35,92 %
premog in lignit 0,00 % 27,89 %
zemeljski plin 0,00 % 7,23 %
naftni derivati 0,00 % 0,17 %
nedoločljivo 0,00 % 0,63 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 21,31 %
Obnovljivi viri 100,00 % 42,77 %
vodna energija 83,69 % 37,00 %
veter 0,00 % 0,57 %
sončna energija 7,21 % 2,21 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 8,47 % 7,74 %
nedoločljivo 0,63 % 0,22 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2017
Ogljikov dioksid 0,3784 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 639 µg/kwh

Arhiv