ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Ceniki in dokumenti

Redni cenik zemeljskega plina za poslovne kupce – velja od 1. 1.2024 dalje do preklica

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22 %)Maloprodajna cena (z 22 % DDV)
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,059900,003150,001710,000990,000800,066550,014640,08119
V okviru cenika se zaračunava fiksni del - pavšalni strošek, ki znaša 1,66 EUR brez DDV (2,03 EUR z 22 % DDV) za posamezno merilno mesto na mesec, v primeru prejemanja računa v elektronski obliki pa v skladu s Splošnimi pogoji akcijske ponudbe E-račun, znaša 0,99 EUR brez DDV (1,21 EUR z 22 % DDV) za posamezno merilno mesto na mesec. Navedeni cenik od vključno 1. 1. 2024 do preklica se uporablja tudi kot Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina malih poslovnih odjemalcev ter zaščitenih odjemalcev osnovne oskrbe na podlagi 117. člena Zakona o oskrbi s plini (ZOP). Ponudba velja za poslovne kupce z odjemnimi skupinami do vključno CDK6. V primeru, da ste glede na vašo letno porabo uvrščeni v višje razrede, vam bomo pripravili individualno ponudbo. Povpraševanje nam pošljite na podjetja@ece.si. * V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica.  

Regulirana cena zemeljskega plina za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce – velja od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22 %)Maloprodajna cena (z 22 % DDV)
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,07900 0,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,08565 0,08480*0,01884 0,01865*0,10449 0,10345*
*Regulirana (najvišja dovoljena) cena zemeljskega plina je veljavna v skladu z Uredbama o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/22 in 45/23) v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 za osnovne socialne službe, kot jih določa druga alineja prvega odstavka 117. člena Zakona o oskrbi s plini (v nadaljevanju ZOP) ter za odjemalce, ki so na dan uveljavitve Uredbe mali poslovni odjemalci, kot jih določa ZOP in, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo ter v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 138/22), ki je veljavna v obdobju od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023 za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, ki so priključeni na distribucijski sistem in, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo. Po poteku obdobja najvišje dovoljene cene se uveljavi redni cenik zemeljskega plina za poslovne kupce.

Redni cenik zemeljskega plina za poslovne kupce – velja od 1. 3. 2022 dalje

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,079980,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,08663 0,08578*0,01906 0,01887*0,10569 0,10465*
Ponudba velja za poslovne kupce z odjemnimi skupinami do vključno CDK6. V primeru, da ste glede na vašo letno porabo uvrščeni v višje razrede, vam bomo pripravili individualno ponudbo. Povpraševanje nam pošljite na podjetja@ece.si. * Na osnovi Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica.

Redni cenik zemeljskega plina za poslovne kupce – velja od 1. 1.2024 dalje do preklica

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.

Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.

Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 9,5 %/22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.

 

Ceniki

Cenik za dodatne storitve – velja od 1. 1. 2024

Splošni pogoji

Ostali dokumenti

Arhiv