ece

Plačevanje brez provizije

Račune ECE lahko plačate brez provizije na spodaj navedenih mestnih oziroma občinskih blagajnah, Delavski hranilnici, d. d., in Deželni banki Slovenije.

Mestne občine
 • Občina Celje
 • Občina Kočevje
 • Občina Laško
 • Občina Polzela
 • Občina Radlje ob Dravi
 • OKP Rogaška Slatina in Rogatec
 • Mestna občina Slovenj Gradec
 • Občina Šentjur
 • Občina Šmartno ob Paki
 • Občina Šoštanj
 • Občina Velenje
 • Občina Žalec
Delavska hranilnica d. d.
 • Poslovna enota Kranj
 • Poslovna enota Jesenice
Deželna banka Slovenije

Plačevanje brez provizije je možno v vseh informacijska pisarnah po Sloveniji. Poiščite vam najbližjo poslovalnico Deželne banke Slovenije.