ece

Pohvale in obravnava pritožb

V podjetju ECE veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Veseli smo vsake pohvale, prav tako z vso resnostjo obravnavamo pritožbe, iz katerih črpamo ideje, kako lahko izboljšamo kakovost naših storitev in gradimo odnos z odjemalci, ki je v obojestransko zadovoljstvo. Pohvale in pritožbe lahko pošljete na info@ece.si.

V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami) objavljamo izvleček Pravilnika o pritožbenem postopku.

Postopek reševanja pritožb

Pritožbe lahko posredujete v naslednjih oblikah:
  • v obliki običajne pošte, naslovljene na sedež družbe Vrunčeva 2 a, 3000 Celje,
  • v obliki faks sporočila na številko 03 62 09 559,
  • v elektronski obliki na naslov info@ece.si.
Pritožba mora vsebovati naslednje informacije o pritožniku:
  • ime in priimek,
  • naslov,
  • razloge pritožbe,
  • davčno številko,
  • podpis.

Pritožbo bomo obravnavali v skladu s Splošnimi pogoji in Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami). ECE d.o.o. bo na pritožbo gospodinjskega odjemalca odgovoril najkasneje v roku kot izhaja iz splošnih pogodbenih pogojev za posamezni energent. V primeru, ko dobavitelj v postopku pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja zemeljskega plina/električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina/električne energije pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.

Imenovane neodvisne in nepristranske osebe:

Aleksander Petrovič, odvetnik v Celju
Naslov: Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje

Aktualno v ECE-shopu