ece

Pohvale in obravnava pritožb

V podjetju ECE veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Veseli smo vsake pohvale, prav tako z vso resnostjo obravnavamo pritožbe, iz katerih črpamo ideje, kako lahko izboljšamo kakovost naših storitev in gradimo odnos z odjemalci, ki je v obojestransko zadovoljstvo. Pohvale in pritožbe sprejemamo na naslov: ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje ali po elektronski pošti na: info@ece.si. V primeru, da iz naslova električne energije in/ali zemeljskega plina, želite svojo pritožbo reševati s tretjo osebo, smo, skladno z zakonodajo, imenovali neodvisno in nepristransko osebo, ki jo navajamo spodaj.

V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami) objavljamo povezavo do Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Postopek reševanja pritožb iz naslova električna energija/zemeljski plin

Imenovana neodvisna in nepristranska oseba:

Aleksander Petrovič, odvetnik v Celju
Telefonska številka: 03 490 19 20

Pritožbe lahko posredujete v naslednjih oblikah:
  • v obliki običajne pošte, naslovljene na odvetnik Aleksander Petrovič, Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje ali
  • v elektronski obliki na naslov odvetnik@opp.si
Pritožba mora vsebovati naslednje informacije o pritožniku:
  • ime in priimek,
  • naslov,
  • razloge pritožbe,
  • davčno številko,
  • podpis.

Pritožbo bomo obravnavali v skladu s Splošnimi pogoji in Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami). ECE d.o.o. bo na pritožbo gospodinjskega odjemalca odgovoril najkasneje v roku kot izhaja iz splošnih pogodbenih pogojev za posamezni energent. V primeru, ko dobavitelj v postopku pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja zemeljskega plina/električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina/električne energije pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.

 

Aktualno v ECE-shopu

Pustite sporočilo

Soglasje za namen obveščanja

Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom vnesete potrditveno kljukico. Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih navedel, za:

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S potrditvijo obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.

* Podatek je obvezen.