Obvestilo! Obračun električne energije za poplavljena območja. Več informacij TUKAJ!

ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

 • Ukrepi pri obračunu elektrike za gospodinjstva prizadeta v naravni ujmi

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je predlagalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom za mesece od avgusta do vključno decembra 2023 zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oziroma 1,0 evro na megavatno uro. K temu predlogu ukrepa smo v ECE pristopili, saj gre za ukrep, ki bo pomagal prizadetim v naravni ujmi.

  Vlada Republike Slovenije je za objekte, ki so popolnoma uničeni in odjem električne energije oziroma plina zaradi poškodb električnih instalacij oziroma plinovodnega omrežja sploh ni mogoč, od 4. avgusta 2023 do vzpostavitve vnovične oskrbe predvidela oprostitev plačila računov za električno energijo oziroma za zemeljski plin.

  Za informacije glede upravičenosti do ukrepov, za dokazila glede škode in za oddajo vloge za povrnitev nastale škode, se je potrebno obrniti na spletno stran občine v kateri se nahaja objekt, ki je utrpel škodo. Popis škode bodo izvajale občinske komisije. Dokazila o škodi in vloge za povrnitev škode ni potrebno pošiljati na ECE. Znižano ceno / oprostitev plačila bomo obračunali, ko prejmemo sezname upravičencev od pristojnih institucij. Za mesec avgust podatki še niso na voljo, zato se bo poračun za mesec avgust izvedel naknadno pri katerem bomo upoštevali znižano ceno.

  Več informacij o ukrepu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo najdete tukaj.

 • Obvestilo o dogovorjeni obračunski moči

  Na računih za dobavljeno električno energijo v obračunskih mesecih junij, julij in avgust je bilo predvideno obveščanje o dogovorjeni obračunski moči za posamezno merilno mesto, ki bo veljala glede na novi Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev).

  Pri posredovanju podatkov s strani elektrooperaterjev je žal prišlo do določenih težav, zaradi česar na računih niso bila posredovana zakonsko določena obvestila za vsa merilna mesta.

   

  Zahvaljujemo se za razumevanje.

  Ekipa ECE

   

 • POZOR! LAŽNI TELEFONSKI POZIVI ZA PLAČILO STROŠKOV ELEKTRIKE

  Prejeli smo več opozoril naših kupcev, da so prejeli telefonske klice, v katerih jih klicatelj, ki se izdaja za zaposlenega na elektru, poziva k nakazilu denarja za plačilo stroškov električne energije na določen transakcijski račun.

  Želimo poudariti, da v ECE tovrstnih praks NE UPORABLJAMO! Kupce o terjatvah obveščamo izključno v skladu z veljavno zakonodajo.

  V kolikor prejmete takšen klic, svetujemo, da zabeležite čim več podatkov o klicu (telefonska številka, št. transakcijskega računa), ki bi lahko pomagali pri odkrivanju identitete klicatelja. Podatke posredujte v klicni center ECE na 080 22 04 ali obvestite policijo na 113, svojih podatkov pa kličočemu NE RAZKRIVAJTE.

13

Ponudba

Energenti

Aktualno

Ukrepi za gospodinjstva prizadeta v naravni ujmi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je predlagalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim...
Preberi več

Z ECE prihranite 2 EUR pri nakupu vstopnice za 55. sejem MOS

Med 13. in 17. septembrom 2023 prijazno vabljeni na 55. sejem MOS v Celju. Kupci ECE lahko pri...
Preberi več

Obvestilo o novem načinu obračunavanja omrežnine

Od 1. marca 2024 dalje bo omrežnina obračunana na podlagi dogovorjene obračunske moči. Določil...
Preberi več
Prikaži vse

Aktualno v ECE shopu