GDPR

Uredba Evropske unije o varovanju osebnih podatkov – General Data Protection Regulation (GDPR)

S 25.5.2018 stopa v veljavo Uredba, ki izboljšuje varstvo osebnih podatkov. V ECE se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, prenovljena zakonodaja je še dodaten kamenček v mozaiku, da bodo osebni podatki naših kupcev varno hranjeni in obravnavani.

V nadaljevanju vam želimo predstaviti, kako bo Uredba vplivala na ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako bomo v ECE poskrbeli za njihovo obravnavo in kaj so prednosti nove Uredbe.

Kaj pomeni GDPR za posameznika in kaj za podjetja, ki obdelujejo osebne podatke?

Nova Uredba določa, da bo posameznik moral podati izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Ob tem mu bo moral obdelovalec podatkov omogočiti:

  • Vpogled in nadzor nad stanjem privolitev.
  • Možnost popravka stanja privolitev.
  • Izbris in prepoved obdelave podatkov.
  • Prenos podatkov na drugo podjetje.
  • Možnost obveščanja o obdelavah podatkov.
  • Izrecne in jasne privolitve za kaj podjetje podatke uporablja.

Obdelovalec podatkov bo moral ob namenu obdelave navesti tudi rok do katerega bo hranil podatke za posamezno aktivnost oziroma navesti, da se podatki hranijo do preklica.

Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Kako smo v ECE poskrbeli za varstvo osebnih podatkov?

V ECE se zavedamo, da je zasebnost ključna za dolgoročen odnos. Osebne podatke obravnavamo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti podjetja. Vsak kupec energentov in storitev bo imel vpogled v lasten seznam privolitev in soglasij, ki ga bo lahko kadarkoli sam spreminjal. Poleg zgoraj navedenih zakonsko predpisanih pravic, smo v ECE sklenili sodelovanje s pooblaščeno osebo, ki bo skrbela izključno za upoštevanje predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kje in kako lahko dostopate do Seznama soglasij?

S klikom na spodnji gumb »Seznam soglasij« boste določili katere vsebine želite prejemati s strani ECE in  po katerih komunikacijskih kanalih. Po potrditvi stanja boste na elektronski naslov prejeli unikatno kodo, s katero boste lahko vaš Seznam soglasij urejali v prihodnje.

Nad obdelavo osebnih podatkov bdi naša zunanja pooblaščena oseba za varstvo podatkov (angleška kartica: DPO), ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov ter sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je po prehodnem dogovoru na voljo na sedežu naše družbe (Vrunčeva 2 a, 3000 Celje) ali elektronske pošte (dpo@ece.si).

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Regulativica OÜ
Tanja Teršar
t: 041 302 203
dpo@ece.si