ece

Arhiv cenikov in dokumentov

Dokumenti, ki se nahajajo v tem Arhivu cenikov in dokumentov so arhivske narave in na njihovi podlagi ni več mogoče sklepanje pogodb.

ARHIV SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji za dobavo električne energije poslovnim kupcem – veljajo od 1. junija 2018 do 31. 12. 2019
Splošni pogoji za dobavo električne energije poslovnim kupcem – veljajo od 25. marca 2016 do 31. maja 2018
Splošni pogoji za poslovne kupce – veljajo od 1. oktobra 2015 do 24. marca 2016

ARHIV CENIKOV

Redni cenik električne energije za male poslovne kupce – velja od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019
Redni cenik električne energije za male poslovne kupce – velja od 1. oktobra 2017 do 31. oktobra 2018
Cenik dodatnih storitev za poslovne kupce – velja od 1. marca 2018 do 27. januarja 2019
Cenik dodatnih storitev za poslovne kupce – velja od 30. 9. 2016 do 28. februarja 2018
Cenik dobave električne energije – samooskrba – velja od 15. maja 2016 do 31. oktobra 2016
Cenik dobave električne energije – samooskrba – velja od 1. novembra 2016 do 31. oktobra 2018