Ogrevanje in storitve

Energetske izkaznice

KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA?

Energetska izkaznica je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

KDAJ JE OBVEZNA?

1. ZA VSE VRSTE STAVB (STANOVANJSKE, VEČSTANOVANJSKE, JAVNE, POSLOVNE)
Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se zgradijo, prodajajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES. Izjema pri novogradnjah je, da za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe.

2. PRI OGLAŠEVANJU NEPREMIČNIN
Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. Pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, lastnik stavbe, energetske izkaznice ne potrebuje, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom.

3. ZA JAVNE STAVBE (OBČINSKA IN DRŽAVNA UPRAVA, ZDRAVSTVENE USTANOVE, IZOBRAŽEVALNE USTANOVE)
Za vse javne stavbe s celotno uporabno površino nad 500 m2, mora upravljalec namestiti energetsko izkaznico na vidno mesto. Meja uporabne površine se je 9. julija 2015 zmanjšala na 250 m2.

STAVBE, KI NE POTREBUJEJO ENERGETSKE IZKAZNICE, SO:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Seznam izdelovalcev energetskih izkaznic