ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Sprejet Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE).

Skladno s sprejetim zakonom je za tri mesece (februar, marec in april 2022) določena oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (SPTE in OVE) za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Prav tako se v tem obdobju ne zaračunava strošek za obračunsko moč in omrežnina za prevzeto delovno energijo. Več informacij je na voljo na povezavi https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf.