ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

SMO DEL EVROPSKEGA PROJEKTA iFLEX

Mednarodni projekt iFLEX, ki predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo projekta Flex4Grid, je triletni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje trinajst partnerjev iz štirih evropskih držav in deluje v okviru programa H2020.

Cilj projekta iFLEX, ki se je pričel novembra 2020, je opolnomočiti potrošnike na področju fleksibilnosti omrežja, tako da jim čim bolj olajša sodelovanje pri programih celostnega upravljanja z energijo ter upravljanja odjema (DSM/DR) z ustvarjanjem tehnoloških pogojev za večjo uveljavitev razpršenih obnovljivih virov energije. Osrednji koncept projekta je iFLEX Assistant, novi programski agent, ki deluje med potrošniki in njihovimi energetskimi sistemi ter različnimi zainteresiranimi stranmi na trgu z električno energijo.

Nedavni napredek na področju avtomatizacije stavb, rešitev za pametne domove in interneta stvari (IoT) omogoča tehnološko izvedljivo spremljanje in nadzor prilagodljivih virov v realnem času. Napredek v tehnologijah umetne inteligence (AI), kot je globoko učenje (DL), omogoča razvoj avtonomnih sistemov, ki se prilagajajo potrošnikom z učenjem njihovega vedenja in dinamike energetskih sistemov. Vse to omogoča razvoj inteligentnih pomočnikov za upravljanje prožnosti potrošnikov, ki v njihovem imenu in v skladu z njihovimi željami optimizirajo udobje, stroške energije in okoljski odtis, hkrati pa ponujajo prilagodljivost za namene upravljanja električnega omrežja.

Testiranje koncepta iFLEX se bo izvajalo na treh različnih pilotnih področjih, in sicer na Finskem, v Grčiji in Sloveniji. Pilotno testiranje na področju Slovenije bo potekalo na Kozjanskem in v Savinjski dolini, pilotni projekt pa bo bomo vodili v ECE s podporo ostalih slovenskih partnerjev Elektra Celje, d. d., Institututa Jožef Stefan in podjetja Smart Com, d. o. o. V slovenski pilotni projekt bo vključenih do sto, v večini gospodinjskih, uporabnikov. iFLEX asistent bo upravljal s samooskrbno sončno elektrarno oziroma z večjimi porabniki, kot so toplotne črpalke ali polnilnice za električna vozila. Ideja je, da bi proizvodne naprave in večje porabnike preko t.i. HEMS-a (Home Energy Management System) vodil iFLEX asistent glede na cenovne impulze ter potrebe uporabnikov.