ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Obračun elektrike za gospodinjstva prizadeta v naravni ujmi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je predlagalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom za mesece od avgusta do vključno decembra 2023 zagotovili električno energijo za 0,001 EUR na kilovatno uro oziroma 1,0 evro na megavatno uro (0,00122 EUR/kWh z DDV oziroma 1,22 EUR/MWh z DDV). K temu predlogu ukrepa smo v ECE pristopili, saj gre za ukrep, ki bo pomagal prizadetim v naravni ujmi.

Vlada Republike Slovenije je za objekte, ki so popolnoma uničeni in odjem električne energije oziroma plina zaradi poškodb električnih instalacij oziroma plinovodnega omrežja sploh ni mogoč, od 4. avgusta 2023 do vzpostavitve vnovične oskrbe predvidela oprostitev plačila računov za električno energijo oziroma za zemeljski plin.

Za informacije glede upravičenosti do ukrepov, za dokazila glede škode in za oddajo vloge za povrnitev nastale škode, se je potrebno obrniti na spletno stran občine v kateri se nahaja objekt, ki je utrpel škodo. Popis škode bodo izvajale občinske komisije. Dokazila o škodi in vloge za povrnitev škode ni potrebno pošiljati na ECE. Znižano ceno / oprostitev plačila bomo obračunali, ko prejmemo sezname upravičencev od pristojnih institucij. Za mesec avgust podatki še niso na voljo, zato se bo obračun energentov za ta mesec izvedel po veljavnih reguliranih cenah. Ko bodo na voljo potrebni podatki, pa bo za ta mesec izveden poračun pri katerem bomo upoštevali znižano ceno. Po trenutnih napovedih bo obračun za mesec september že upošteval znižano ceno. 

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce ter odjemalce s samooskrbo, prizadete v poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023 bomo v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 uveljavili brez dodatnih aktivnosti s strani upravičencev, po prejemu podatkov  s strani pristojnih institucij. Cenik je objavljen tukaj.

V ECE stojimo prizadetim v naravni ujmi ob strani že od prvega dne, s pomočjo na terenu in z donacijami nujnih dobrin, po prejetju seznamov upravičencev pa bomo pomoč razširili tudi na ukrep znižane cene električne energije. Skupaj zmoremo!

Več informacij o ukrepu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo najdete tukaj.