ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Arhiv cenikov in dokumentov

CENIKI - ARHIV

Dokumenti, ki se nahajajo v tem Arhivu cenikov in dokumentov so arhivske narave in na njihovi podlagi ni več mogoče sklepanje pogodb.

Ceniki za pogodbe s pričetkom veljave s 1. oktobrom 2017 ali kasneje

Cenik akcijske ponudbe Cenejša elektrika do priklopa samooskrbne sončne elektrarne za poslovne kupce – velja od 1. 5. 2024
Cenik električne energije ECE FLEKS (velja od 1. 1. 2024)
Cenik za vrsto dobave Samooskrba – velja do 31. 12. 2023
Ceniki električne energije – veljajo od 31. 12. 2023
Cenik električne energije za odjemalce, prizadete v poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023 – velja od 1. 8. 2023 do 31. 12. 2023
Cenik električne energije ECE FLEKS (cenik z dinamičnimi cenami električne energije)
Cenik – certifikat o izvoru obnovljivih virov energije (OVE)
Ceniki električne energije
Cenik električne energije ECE FLEKS (cenik z dinamičnimi cenami električne energije)
Cenik za vrsto dobave Samooskrba
Cenik – certifikat o izvoru obnovljivih virov energije (OVE) – velja do 31. 8. 2022
Cenik za vrsto dobave Samooskrba – velja do 31. 8. 2022
Ceniki električne energije – velja do 31. 8. 2022
Cenik akcijske ponudbe ECE LOJALNI 2022/1! – preklic akcijske ponudbe 20. 7. 2022
Ceniki električne energije
Cenik za vrsto dobave Samooskrba
Ceniki električne energije – velja do 31. 5. 2022
Cenik za vrsto dobave Samooskrba – velja do 31. 5. 2022
Cenik – certifikat o izvoru obnovljivih virov energije (OVE) – velja do 16. 3. 2022
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE GARANT 2022! – preklic akcijske ponudbe 7. 3. 2022
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE LOJALNI 2022! – preklic akcijske ponudbe 7. 3. 2022
Cenik električne energije akcijska ponudba TOPLOTNE ČRPALKE 2022! – preklic akcijske ponudbe 7. 3. 2022
Cenik za vrsto dobave Samooskrba – velja do 28. 2. 2022
Ceniki električne energije – velja do 28. 2. 2022
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE LOJALNI 2021 – preklic akcijske ponudbe 7. 10. 2021
Cenik električne energije akcijska ponudba TOPLOTNE ČRPALKE 2021/1 – preklic akcijske ponudbe 7. 10. 2021
Ceniki električne energije – velja do 7. 10. 2021
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 21 NOVI
Cenik električne energije akcijska ponudba SKUPAJ ZMOREMO!/1
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 20! LOJALNI
Cenik električne energije akcijska ponudba TOPLOTNE ČRPALKE 2021!
Cenik električne energije za gospodinjske kupce za vrsto dobave Samooskrba
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 21! NOVI
Cenik električne energije akcijska ponudba TOPLOTNE ČRPALKE 2021
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 20! NOVI/1
Cenik električne energije akcijska ponudba SKUPAJ ZMOREMO!
Cenik električne energije za gospodinjske kupce za vrsto dobave Samooskrba
Cenik električne energije akcijska ponudba Ugodnejša elektrika 20!/2
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 20! NOVI
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 20!/2
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 20!/1
Cenik električne energije akcijska ponudba Ugodnejša elektrika 20!/1
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 20!
Cenik za vrsto dobave ECE elektrika
Cenik električne energije za paket Soča
Cenik električne energije za paket Sava
Cenik električne energije za paket Drava
Cenik električne energije za paket Toplotne črpalke
Cenik električne energije akcijska ponudba Ugodnejša elektrika 19!/1
Cenik električne energije akcijska ponudba Ugodnejša elektrika 19!/2
Cenik električne energije akcijska ponudba Ugodnejša elektrika 19!/3
Cenik električne energije akcijska ponudba ECE TOP 19!
Cenik za vrsto dobave Butan 2019
Cenik za vrsto dobave električne energije Ugodnejša elektrika 19!
Cenik za vrsto dobave električne energije Ugodnejša elektrika 18+19!/1
Cenik za vrsto dobave električne energije Zakleni cene 19!
Cenik za vrsto dobave električne energije Zakleni cene 20!
Ceniki dobave električne energije za gospodinjstva SOČA
Ceniki dobave električne energije za gospodinjstva SAVA
Ceniki dobave električne energije za gospodinjstva DRAVA          
Ceniki dobave električne energije za gospodinjstva Toplotne črpalke 
Cenik dobave električne energije – samooskrba

Ceniki za pogodbe s pričetkom veljave pred 1. oktobrom 2017

Starejši ceniki

Ceniki dodatnih storitev

SPLOŠNI POGOJI - ARHIV

Splošni pogoji akcijske ponudbe “Cenejša elektrika do priklopa samooskrbne sončne elektrarne za gospodinjske kupce”
Splošni pogoji akcijske ponudbe Samooskrba
Pogoji Bonus Samooskrba 20!
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE LOJALNI 2022!/1
Dodatek k vsem splošnim pogojem za dobavo električne energije in zemeljskega plina gospodinjskim kupcem
Dodatek k splošnim pogojem – pogoji lojalnosti
Pogoji akcijske ponudbe ECE mobilni 2020
Splošni pogoji akcijske ponudbe TOPLOTNE ČRPALKE 2022! – preklic akcijske ponudbe 7. 3. 2022
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE GARANT 2022! – preklic akcijske ponudbe 7. 3. 2022
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE LOJALNI 2022! – preklic akcijske ponudbe 7. 3. 2022
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Soča – do 28. 2. 2022
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Sava – do 28. 2. 2022
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Drava – do 28. 2. 2022
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave ECE elektrika – do 28. 2. 2022
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Toplotne črpalke – do 28. 2. 2022
Splošni pogoji akcijske ponudbe Samooskrba
Pogoji Bonus Samooskrba 20!
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Toplotne črpalke 21
Splošni pogoji akcijske ponudbe VKLOPI SI POPUST NA ELEKTRIKO – od 15. 9. do 15. 11. 2021
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Toplotne črpalke
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE LOJALNI 2021
Splošni pogoji akcijske ponudbe TOPLOTNE ČRPALKE 2021/1
Splošni pogoji akcijske ponudbe Samooskrba
Splošni pogoji akcijske ponudbe TOPLOTNE ČRPALKE 2021!
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 21 NOVI
Splošni pogoji akcijske ponudbe SKUPAJ ZMOREMO!/1
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 20! LOJALNI
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Sava
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Sava
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Drava
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Toplotne črpalke
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave ECE elektrika
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Samooskrba
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 21! NOVI
Splošni pogoji akcijske ponudbe TOPLOTNE ČRPALKE 2021
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 20! NOVI/1
Splošni pogoji akcijske ponudbe SKUPAJ ZMOREMO
Pogoji akcijske ponudbe ECE mobilni 2019
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Samooskrba
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 20!/2
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 20! NOVI
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 20!/2
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 20!/1
Splošni pogoji akcijske ponudbe “Toplotne črpalke 2019”
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 20!/1
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 20!
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Samooskrba
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave ECE elektrika
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Soča
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Sava
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Drava
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave Toplotne črpalke
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/1 – september 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/2 – september 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/3 – september 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 19!
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/1 – julij 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/2 – julij 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/3 – julij 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 19! – julij 2019
Splošni pogoji dobave električne energije za vrsto dobave ECE elektrika – julij 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/1 – januar 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/2 – januar 2019
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 19! – februar 2019
Splošni akcijski pogoji ponudbe ECE TOP! – december 2018
Splošni akcijski pogoji ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/2 – december 
Splošni akcijski pogoji ponudbe Ugodnejša elektrika 19!/1
Splošni pogoji akcijske ponudbe ECE TOP 19!
Splošni pogoji akcijske ponudbe Toplotne črpalke 2018
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 20! – letni obračun, dvotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 20! – mesečni obračun, dvotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 20! – letni obračun, enotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 20! – mesečni obračun, enotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Ugodnejša elektrika 19!
Splošni pogoji za vrsto dobave Ugodnejša elektrika 18+19!/1
Splošni pogoji dobave električne energije – letni obračun
Splošni pogoji dobave električne energije – mesečni obračun
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 19! – letni obračun, dvotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 19! – mesečni obračun, dvotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 19! – letni obračun, enotarifno
Splošni pogoji za vrsto dobave Zakleni cene 19! – mesečni obračun, enotarifno
Splošni pogoji akcijske ponudbe Butan 2018
Splošni pogoji akcijske ponudbe Butan 2019

Od 25. marca 2016 do 30. septembra 2017

Od 1. oktobra 2015 do 24. marca 2016

Od 1. novembra 2015 do 24. marca 2016

POGOJI AKCIJSKE PONUDBE - ARHIV

AKCIJSKA PONUDBA AKCIJSKI PAKET 18!

NAGRADNA IGRA "S TRAJNIKOM ALI E-RAČUNOM DO NAPRAVE SAMSUNG GALAXY"

NAGRADNA IGRA »OSVOJI ELEKTRIČNO KOLO!« NA MOS-u 2017

NAGRADNA IGRA »PODARJAMO TONO LESNIH PELETOV« v tedniku Družina

NAGRADNA IGRA "OSVOJI POL LETA BREZPLAČNE ELEKTRIKE" NA 2. SAVINJSKEM OKTOBERFESTU

NAGRADNA IGRA "IZBERI E-RAČUN IN SE POTEGUJ ZA NOVI SAMSUNG S9+"

AKCIJSKA PONUDBA "ZIMSKI PRIHRANKI"

AKCIJSKA PONUDBA "PODARJAMO 250 KILOVATNIH UR"

AKCIJSKA PONUDBA "PODARJAMO 500 KILOVATNIH UR"