ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Arhiv cenikov in dokumentov

Dokumenti, ki so v tem Arhivu cenikov in dokumentov, so arhivske narave in na njihovi podlagi ni več mogoče sklepanje pogodb.

Obvestila

Poraba zemeljskega plina se bo obračunavala v kWh

Od 1. januarja 2017 dalje bomo porabo zemeljskega plina v skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom začeli obračunavati v energijskih enotah (kWh ali MWh), in ne več v volumskih enotah (Sm3), kot do sedaj, vendar se strošek za zemeljski plin pri enaki porabljeni količini zaradi uvedbe nove obračunske enote ne bo spremenil. Obračun zemeljskega plina v kWh boste opazili februarja na svojem računu za mesec januar, kar vam bo olajšalo primerjavo stroškov in porabe z drugimi energenti.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki ga je izdala Agencija za energijo, za pretvorbo cen zemeljskega plina iz EUR/Sm3 v EUR/kWh določa kalorično vrednost 10,769 kWh/Sm3.

Arhiv cenikov osnovne oskrbe zemeljskega plina

Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 31. 12. 2023
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 19. 6. 2023
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 30. 1. 2023
Cenik osnovne oskrbe zemeljskega plina – veljavnost do 31. 10. 2022

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce – od 1. 1. 2023 dalje

Odjemna skupina CDKLetne predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (9,5 %)DDV (22 %)Maloprodajna cena (z 9,5 % DDV)Maloprodajna cena (z 22 % DDV)
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,07900 0,003150,00171 0,000855* 0,000990,000800,08565 0,00814 0,01884 0,09379 0,10449
CDK 7 do CDK 150 - 107.691 0,07900 0,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,08480 0,00806 0,01865 0,09285 0,10345
*V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica.

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.

Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.

Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 9,5 %/22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.

Redni cenik (energetski zakon EZ-1; 36. člen, točka 33.): »Redni cenik« pomeni cenik za določen tip kupca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi s prodajalcem za dotičen tip kupca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 kupcev pri posameznem prodajalcu.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,069950,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,07660 0,07575*0,01685 0,01666*0,09345 0,09241*
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,069950,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,07660 0,07575*0,01685 0,01666*0,09345 0,09241*
* Glede na Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža od 1. 8. 2022 do preklica.

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce – od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,069950,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,07660 0,07575*0,01685 0,01666*0,09345 0,09241*
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,069950,003150,00171 0,000855*0,000990,000800,04663 0,04578*0,01685 0,01666*0,09345 0,09241*
* Na osnovi Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente se trošarina od zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje zniža za obdobje treh mesecev od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce – od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02665*0,003150,001710,000990,000800,033300,007330,04063
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,026650,003150,001710,000990,000800,033300,007330,04063
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2021.

Akcijska ponudba "PLIN JESEN 2020" - od 1. 9. 2020 do 10. 7. 2021

Izkoristite 25 % popust na redni cenik in izberite akcijsko ponudbo “PLIN JESEN 2020”. Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki boste skladno z Akcijskimi pogoji sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci). Novi kupci boste prejeli darilo detektor ogljikovega monoksida KIDDE 5CO. Tako novi kot obstoječi kupci boste v primeru skupnega računa za zemeljski plin in električno energijo na vsakokratnem skupnem računu prejeli še dodaten popust v vrednosti 1,00 € od pristopa k akcijski ponudbi do njenega izteka.

>> Novi kupci: izpolnite obrazec Zamenjaj dobavitelja
>> Pristopna izjava k akciji “PLIN JESEN 2020” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE – izberite tretji zavihek
>> Pristopna izjava k akcijski ponudbi “PLIN JESEN 2020” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE
>> Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina v ponudbi “PLIN JESEN 2020”

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,019990,003150,001710,000990,000800,026640,005860,03250
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je veljavna do 31. 8. 2021.

Akcijski cenik "Skupaj zmoremo!" - od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020

Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci).

>> Novi kupci: izpolnite obrazec Zamenjaj dobavitelja
>> Pristopna izjava k akciji “Skupaj zmoremo!” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE – izberite četrti zavihek
>> Pristopna izjava k akciji “Skupaj zmoremo!” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE
>> Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina v ponudbi “Skupaj zmoremo!”

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,01999 0,003150,001710,000990,000800,026640,005860,03250
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 9. 2020.

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce – od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Odjemna skupina CDKLetne predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22 %)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02738*0,003150,001710,000990,000800,034030,007490,04152
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,027380,003150,001710,000990,000800,034030,007490,04152
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 8. 2020.

Akcijski cenik "Plin Jesen 2019" - veljavnost od 11. 11. 2019. do 10. 7. 2020

Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci). Novi kupci bodo v času trajanja akcije prejeli detektor ogljikovega monoksida KIDDE 5CO.

>> Novi kupci: izpolnite obrazec Zamenjaj dobavitelja
>> Pristopna izjava k akciji “Plin Jesen 2019” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE – izberite tretji zavihek 
>> Pristopna izjava k akciji “Plin Jesen 2019” za obstoječe kupce zemeljskega plina ECE, z električno energijo in zemeljskim plinom na skupnem računu
>> Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina v ponudbi “Plin Jesen 2019”

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek za energijsko učinkovitostProdajna cenaDDV (22 %)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02649*0,003150,001710,000990,000800,033140,007290,04043
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 8. 2020

Redni cenik zemeljskega plina za gospodinjske kupce – veljavnost od 10. 9. 2018 do 30. 11. 2019

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02599*0,003150,001710,000990,031840,00700,03884
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,025990,003150,001710,000990,031840,00700,03884
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 11. 2019.

Akcijski cenik "Izberi ECE plin 2019" - velja od 1. 3. do 31. 12. 2019 oz. za prvih 500 kupcev - AKCIJA JE PREDČASNO ZAKLJUČENA

Ponudba velja za obstoječe in nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva (novi kupci) oziroma izpolnili pristopno izjavo k akciji (obstoječi kupci). Novi kupci bodo v času trajanja akcije prejeli detektor ogljikovega monoksida KIDDE 5CO.

Odjemna skupina CDK Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina Cena brez DDV Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin Prispevek OVE + SPTE Prodajna cena DDV (22%) Maloprodajna cena
kWh/leto EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh
CDK 1 do CDK 6 0-107.690 0,02379* 0,00315 0,00171 0,00099 0,02964 0,00652 0,03616
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2019.

Akcijski cenik zemeljskega plina za nove kupce "Prvi mesec plin brezplačno 2019" - velja od 15. 2. do 31. 8. 2019 - AKCIJA JE PREDČASNO ZAKLJUČENA

Ponudba velja za nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno z Akcijskimi pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem “Prvi mesec plin brezplačno 2019” sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva za odjemno mesto, na katerem na dan podpisa pogodbe ECE ni bil izbrani dobavitelj.

>> Akcijski pogoji dobave zemeljskega plina za nove kupce PRVI MESEC PLIN BREZPLAČNO 2019

Akcijska ponudba za nove kupce “Plin jesen 2018” – velja od 10. 9. 2018, PODALJŠANO do 5. 11. 2018

Za vse nove kupce zemeljskega plina ECE bomo pri prvem mesečnem računu priznali 100 % popust na dobavljeni zemeljski plin.
Več o pogojih akcijske ponudbe si preberite TUKAJ.

REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE KUPCE – velja od 1. 1. 2017 dalje

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02367*0,003150,001710,000990,029520,006490,03601
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,023670,003150,001710,000990,029520,006490,03601
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 9. 2018.

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Rezultati nagradnega žrebanja NAREDITE SI ZIMO UGODNEJŠO

Izžrebanec je: ANTON HOLOBAR, VRBJE 91 A, 3310 ŽALEC.

Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina oktober 2017
Zapisnik nagradnega žrebanja

AKCIJSKA PONUDBA "NAREDITE SI ZIMO UGODNEJŠO", velja od 17.10.2017 do 15.11.2017.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02299*0,003150,001710,000990,028840,006340,03518
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,022990,003150,001710,000990,028840,006340,03518
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2018 in velja za prvih 1000 kupcev, ki pravilno pristopijo k akciji. Pogodba velja v skladu z akcijskimi pogoji in ceniki.

ARHIV - AKCIJSKI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA + BREZPLAČEN MERILNIK OGLJIKOVEGA MONOKSIDA ZA NOVE GOSPODINJSKE KUPCE - CENIK VELJA DO 28. 2. 2017 OZ. DO PREKLICA

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,023670,003150,001710,000990,029520,006490,03601
Cena zemeljskega plina je zajamčena do 31. 12. 2017.

Akcijski cenik smo podaljšali in velja do porabe zalog oziroma do dne 28. 2. 2017 za nove kupce zemeljskega plina, ki ob sklenitvi pogodbe o dobavi zemeljskega plina pri ECE za vsaj eno novo merilno mesto brezplačno dobijo merilnik ogljikovega monoksida Kidde 7DCO. Novi kupec je gospodinjski odjemalec zemeljskega plina, ki sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za vsaj eno novo merilno mesto, katerega dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe ni bil prodajalec ECE.

Akcijski pogoji za nove kupce zemeljskega plina

ARHIV - REDNI CENIK ZA ZEMELJSKI PLIN OD 1. 10. DO 31. 12. 2016.

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
Sm3 / letoEUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3
CDK 1 do CDK 60-10.0000,25490*0,033080,018400,009380,315760,069470,38523
CDK 7 do CDK 1510.001 in več0,254900,033080,018400,009380,315760,069470,38523
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 3. 2017.

ARHIV - REDNI CENIK ZA ZEMELJSKI PLIN OD 1. 3. DO 30. 9. 2016.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
Sm3 / letoEUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3
CDK 1 do CDK 60-10.0000,27390*0,033080,018400,009380,334760,073650,40841
CDK 7 do CDK 1510.001 in več0,273900,033080,018400,009380,334760,073650,40841
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2016.

ARHIV - REDNI CENIK ZA ZEMELJSKI PLIN OD 1. 2. DO 29. 2. 2016.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
Sm3 / letoEUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3
CDK 1 do CDK 60-10.0000,27790*0,032830,01840,009380,338510,074470,41298
CDK 7 do CDK 1510.001 in več0,277900,032830,01840,009380,338510,074470,41298
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 9. 2016.

ARHIV SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2022
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 25. 3. 2016 do 30. 9. 2016
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 5. 2017 do 28. 2. 2018
Dodatek k vsem splošnim pogojem za dobavo električne energije in zemeljskega plina gospodinjskim kupcem – veljavnost od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2022

ARHIV POSEBNIH POGOJEV

ARHIV CENIKA DODATNIH STORITEV