ece

Arhiv cenikov in dokumentov

Obvestila

Poraba zemeljskega plina se bo obračunavala v kWh

Od 1. januarja 2017 dalje bomo porabo zemeljskega plina v skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom začeli obračunavati v energijskih enotah (kWh ali MWh), in ne več v volumskih enotah (Sm3), kot do sedaj, vendar se strošek za zemeljski plin pri enaki porabljeni količini zaradi uvedbe nove obračunske enote ne bo spremenil. Obračun zemeljskega plina v kWh boste opazili februarja na svojem računu za mesec januar, kar vam bo olajšalo primerjavo stroškov in porabe z drugimi energenti.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki ga je izdala Agencija za energijo, za pretvorbo cen zemeljskega plina iz EUR/Sm3 v EUR/kWh določa kalorično vrednost 10,769 kWh/Sm3.

Akcijski cenik zemeljskega plina za nove kupce "Prvi mesec plin brezplačno 2019" - velja od 15. 2. do 31. 8. 2019 - AKCIJA JE PREDČASNO ZAKLJUČENA

Ponudba velja za nove kupce zemeljskega plina, ki bodo skladno z Akcijskimi pogoji za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim kupcem “Prvi mesec plin brezplačno 2019” sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva za odjemno mesto, na katerem na dan podpisa pogodbe ECE ni bil izbrani dobavitelj.

>> Akcijski pogoji dobave zemeljskega plina za nove kupce PRVI MESEC PLIN BREZPLAČNO 2019

Akcijska ponudba za nove kupce “Plin jesen 2018” – velja od 10. 9. 2018, PODALJŠANO do 5. 11. 2018

Za vse nove kupce zemeljskega plina ECE bomo pri prvem mesečnem računu priznali 100 % popust na dobavljeni zemeljski plin.
Več o pogojih akcijske ponudbe si preberite TUKAJ.

REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE KUPCE – velja od 1. 1. 2017 dalje

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02367*0,003150,001710,000990,029520,006490,03601
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,023670,003150,001710,000990,029520,006490,03601
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 9. 2018.

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Rezultati nagradnega žrebanja NAREDITE SI ZIMO UGODNEJŠO

Izžrebanec je: ANTON HOLOBAR, VRBJE 91 A, 3310 ŽALEC.

Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina oktober 2017
Zapisnik nagradnega žrebanja

AKCIJSKA PONUDBA "NAREDITE SI ZIMO UGODNEJŠO", velja od 17.10.2017 do 15.11.2017.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,02299*0,003150,001710,000990,028840,006340,03518
CDK 7 do CDK 15107.691 in več0,022990,003150,001710,000990,028840,006340,03518
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2018 in velja za prvih 1000 kupcev, ki pravilno pristopijo k akciji. Pogodba velja v skladu z akcijskimi pogoji in ceniki.

ARHIV - AKCIJSKI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA + BREZPLAČEN MERILNIK OGLJIKOVEGA MONOKSIDA ZA NOVE GOSPODINJSKE KUPCE - CENIK VELJA DO 28. 2. 2017 OZ. DO PREKLICA

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
kWh/letoEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWhEUR/kWh
CDK 1 do CDK 60-107.6900,023670,003150,001710,000990,029520,006490,03601
Cena zemeljskega plina je zajamčena do 31. 12. 2017.

Akcijski cenik smo podaljšali in velja do porabe zalog oziroma do dne 28. 2. 2017 za nove kupce zemeljskega plina, ki ob sklenitvi pogodbe o dobavi zemeljskega plina pri ECE za vsaj eno novo merilno mesto brezplačno dobijo merilnik ogljikovega monoksida Kidde 7DCO. Novi kupec je gospodinjski odjemalec zemeljskega plina, ki sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za vsaj eno novo merilno mesto, katerega dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe ni bil prodajalec ECE.

Akcijski pogoji za nove kupce zemeljskega plina

ARHIV - REDNI CENIK ZA ZEMELJSKI PLIN OD 1. 10. DO 31. 12. 2016.

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
Sm3 / letoEUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3
CDK 1 do CDK 60-10.0000,25490*0,033080,018400,009380,315760,069470,38523
CDK 7 do CDK 1510.001 in več0,254900,033080,018400,009380,315760,069470,38523
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 3. 2017.

ARHIV - REDNI CENIK ZA ZEMELJSKI PLIN OD 1. 3. DO 30. 9. 2016.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
Sm3 / letoEUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3
CDK 1 do CDK 60-10.0000,27390*0,033080,018400,009380,334760,073650,40841
CDK 7 do CDK 1510.001 in več0,273900,033080,018400,009380,334760,073650,40841
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2016.

ARHIV - REDNI CENIK ZA ZEMELJSKI PLIN OD 1. 2. DO 29. 2. 2016.

Odjemna skupina CDKLetna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plinaCena brez DDVTaksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2Trošarina za mineralna olja in zemeljski plinPrispevek OVE + SPTEProdajna cenaDDV (22%)Maloprodajna cena
Sm3 / letoEUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3EUR/Sm3
CDK 1 do CDK 60-10.0000,27790*0,032830,01840,009380,338510,074470,41298
CDK 7 do CDK 1510.001 in več0,277900,032830,01840,009380,338510,074470,41298
*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 9. 2016.

ARHIV SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 25. 3. 2016 do 30. 9. 2016
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017
Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 5. 2017 do 28. 2. 2018

ARHIV CENIKA DODATNIH STORITEV