ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Arhiv struktur proizvodnih virov

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2021

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje

Leto: 2021

Leto 2021 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 71,98 %
premog in lignit 49,21 %
zemeljski plin 20,31 %
naftni derivati 0,77 %
nedoločljivo 1,69 %
Jedrsko gorivo 13,26 %
Obnovljivi viri 14,76 %
vodna energija 6,89 %
veter 0,39 %
sončna energija 3,51 %
geotermalna energija 0,00 %
biomasa 3,96 %
nedoločljivo 0,01 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2021
Ogljikov dioksid 0,841 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 397 µg/kwh

 

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2021 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2021, ki jih je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 3. 6. 2022) in ECE potrdila o izvoru za leto 2021.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2021 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2020

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Leto: 2019

Leto 2020 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 56,93 %
premog in lignit 39,06 %
zemeljski plin 16,01 %
naftni derivati 0,47 %
nedoločljivo 1,39 %
Jedrsko gorivo 36,44 %
Obnovljivi viri 6,63 %
vodna energija 1,51 %
veter 1,37 %
sončna energija 1,66 %
geotermalna energija 0,00 %
biomasa 1,93 %
nedoločljivo 0,16 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2019
Ogljikov dioksid 0,595 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 1.093 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2020 so bili upoštevani podatki skupne pod preostale sestave proizvodnih virov v letu 2020, ki jih je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 3. 6. 2021) in ECE potrdila o izvoru za leto 2020.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2020 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2019

Dobavitelj: ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Leto: 2019

Leto 2019 Delež skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 54,67 %
premog in lignit 42,43 %
zemeljski plin 10,32 %
naftni derivati 0,38 %
nedoločljivo 1,54 %
Jedrsko gorivo 38,43 %
Obnovljivi viri 6,90 %
vodna energija 4,43 %
veter 0,67 %
sončna energija 1,26 %
geotermalna energija 0,00 %
biomasa 0,52 %
nedoločljivo 0,02 %
Skupaj 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2019
Ogljikov dioksid 0,567 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 1.153 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo elektrike, ter pri preračunu izpustov ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2019 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2019, katere je objavila Agencija za energijo (www.agen-rs.si na dan 3. 6. 2020) in ECE potrdila o izvoru za leto 2019.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2019 v obliki PDF

Viri informacij o vplivih na okolje:

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2018

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 10. 6. 2019

Leto 2018 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 41,91 %
premog in lignit 0,00 % 32,17 %
zemeljski plin 0,00 % 8,85 %
naftni derivati 0,00 % 0,18 %
nedoločljivo 0,00 % 0,71 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 26,01 %
Obnovljivi viri 100,00 % 32,08 %
vodna energija 88,36 % 28,49 %
veter 0,00 % 0,22 %
sončna energija 3,43 % 1,04 %
geotermalna energija 0,00 % 0,00 %
biomasa 8,16 % 2,28 %
nedoločljivo 0,06 % 0,05 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2018
Ogljikov dioksid 0,4468 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 784 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2018 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2018, katere je objavila Agencija za energijo, in ECE potrdila o izvoru za leto 2018.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2018 v obliki PDF

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2017

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 19. 6. 2018

Leto 2017 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 35,92 %
premog in lignit 0,00 % 27,89 %
zemeljski plin 0,00 % 7,23 %
naftni derivati 0,00 % 0,17 %
nedoločljivo 0,00 % 0,63 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 21,31 %
Obnovljivi viri 100,00 % 42,77 %
vodna energija 83,69 % 37,00 %
veter 0,00 % 0,57 %
sončna energija 7,21 % 2,21 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 8,47 % 7,74 %
nedoločljivo 0,63 % 0,22 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2017
Ogljikov dioksid 0,3784 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 639 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2017 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2017, katere je objavila Agencija za energijo, in ECE potrdila o izvoru za leto 2017.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2016

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 6. 6. 2017

Leto 2016 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 36,98 %
premog in lignit 0,00 % 30,11 %
zemeljski plin 0,00 % 6,42 %
naftni derivati 0,00 % 0,13 %
nedoločljivo 0,00 % 0,32 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 18,75 %
Obnovljivi viri 100,00 % 44,27 %
vodna energija 88,96 % 38,98 %
veter 0,00 % 0,25 %
sončna energija 4,93 % 1,96 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 5,70 % 2,91 %
nedoločljivo 0,41 % 0,16 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2016
Ogljikov dioksid 0,385 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 563 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2016 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2016, katere je objavila Agencija za energijo, in ECE potrdila o izvoru za leto 2016.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2015

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 1. 6. 2016

Leto 2015 Gospodinjstva ECE (1. 1.-31. 12. 2015) in malo poslovni kupci ECE (1. 4.-31. 12. 2015)* Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 39,97 %
premog in lignit 0,00 % 31,67 %
zemeljski plin 0,00 % 5,04 %
naftni derivati 0,00 % 0,25 %
nedoločljivo 0,00 % 3,01 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 24,35 %
Obnovljivi viri 100,00 % 35,68 %
vodna energija 87,32 % 29,98 %
veter 0,00 % 0,36 %
sončna energija 5,88 % 2,15 %
geotermalna energija 0,00 % 0,00 %
biomasa 6,71 % 3,07 %
nedoločljivo 0,09 % 0,12 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %

*Za gospodinjstva in male poslovne kupce, ki so bili pred 1. 10. 2015 kupci podjetja Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o., je upoštevana dobava električne energije iz obnovljivih virov za obdobje od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.

Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2015
Ogljikov dioksid 0,4167 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 730 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2015 in pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2015 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2015, katere je objavila Agencija za energijo.