ece

Arhiv struktur proizvodnih virov

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2018

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 10. 6. 2019

Leto 2018 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 41,91 %
premog in lignit 0,00 % 32,17 %
zemeljski plin 0,00 % 8,85 %
naftni derivati 0,00 % 0,18 %
nedoločljivo 0,00 % 0,71 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 26,01 %
Obnovljivi viri 100,00 % 32,08 %
vodna energija 88,36 % 28,49 %
veter 0,00 % 0,22 %
sončna energija 3,43 % 1,04 %
geotermalna energija 0,00 % 0,00 %
biomasa 8,16 % 2,28 %
nedoločljivo 0,06 % 0,05 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2018
Ogljikov dioksid 0,4468 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 784 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2018 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2018, katere je objavila Agencija za energijo, in ECE potrdila o izvoru za leto 2018.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike družbe ECE za leto 2018 v obliki PDF

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2017

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 19. 6. 2018

Leto 2017 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 35,92 %
premog in lignit 0,00 % 27,89 %
zemeljski plin 0,00 % 7,23 %
naftni derivati 0,00 % 0,17 %
nedoločljivo 0,00 % 0,63 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 21,31 %
Obnovljivi viri 100,00 % 42,77 %
vodna energija 83,69 % 37,00 %
veter 0,00 % 0,57 %
sončna energija 7,21 % 2,21 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 8,47 % 7,74 %
nedoločljivo 0,63 % 0,22 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2017
Ogljikov dioksid 0,3784 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 639 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2017 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2017, katere je objavila Agencija za energijo, in ECE potrdila o izvoru za leto 2017.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2016

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 6. 6. 2017

Leto 2016 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 36,98 %
premog in lignit 0,00 % 30,11 %
zemeljski plin 0,00 % 6,42 %
naftni derivati 0,00 % 0,13 %
nedoločljivo 0,00 % 0,32 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 18,75 %
Obnovljivi viri 100,00 % 44,27 %
vodna energija 88,96 % 38,98 %
veter 0,00 % 0,25 %
sončna energija 4,93 % 1,96 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 5,70 % 2,91 %
nedoločljivo 0,41 % 0,16 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2016
Ogljikov dioksid 0,385 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 563 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije ter pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2016 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2016, katere je objavila Agencija za energijo, in ECE potrdila o izvoru za leto 2016.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo elektrike v letu 2015

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 1. 6. 2016

Leto 2015 Gospodinjstva ECE (1. 1.-31. 12. 2015) in malo poslovni kupci ECE (1. 4.-31. 12. 2015)* Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 39,97 %
premog in lignit 0,00 % 31,67 %
zemeljski plin 0,00 % 5,04 %
naftni derivati 0,00 % 0,25 %
nedoločljivo 0,00 % 3,01 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 24,35 %
Obnovljivi viri 100,00 % 35,68 %
vodna energija 87,32 % 29,98 %
veter 0,00 % 0,36 %
sončna energija 5,88 % 2,15 %
geotermalna energija 0,00 % 0,00 %
biomasa 6,71 % 3,07 %
nedoločljivo 0,09 % 0,12 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %

*Za gospodinjstva in male poslovne kupce, ki so bili pred 1. 10. 2015 kupci podjetja Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o., je upoštevana dobava električne energije iz obnovljivih virov za obdobje od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.

Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2015
Ogljikov dioksid 0,4167 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 730 µg/kwh

Opomba: Pri preračunu sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije za leto 2015 in pri preračunu izpusta ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkov v letu 2015 so bili upoštevani podatki skupne preostale sestave proizvodnih virov v letu 2015, katere je objavila Agencija za energijo.

Pustite sporočilo

Soglasje za namen obveščanja

Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom vnesete potrditveno kljukico. Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih navedel, za:

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S potrditvijo obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.

* Podatek je obvezen.