ece

Arhiv struktur proizvodnih virov

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2017

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 19. 6. 2018

Leto 2017 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 35,92 %
premog in lignit 0,00 % 27,89 %
zemeljski plin 0,00 % 7,23 %
naftni derivati 0,00 % 0,17 %
nedoločljivo 0,00 % 0,63 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 21,31 %
Obnovljivi viri 100,00 % 42,77 %
vodna energija 83,69 % 37,00 %
veter 0,00 % 0,57 %
sončna energija 7,21 % 2,21 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 8,47 % 7,74 %
nedoločljivo 0,63 % 0,22 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2017
Ogljikov dioksid 0,3784 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 639 µg/kwh

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2016

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 6. 6. 2017

Leto 2016 Delež za gospodinjstva
in male poslovne kupce
Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 36,98 %
premog in lignit 0,00 % 30,11 %
zemeljski plin 0,00 % 6,42 %
naftni derivati 0,00 % 0,13 %
nedoločljivo 0,00 % 0,32 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 18,75 %
Obnovljivi viri 100,00 % 44,27 %
vodna energija 88,96 % 38,98 %
veter 0,00 % 0,25 %
sončna energija 4,93 % 1,96 %
geotermalna energija 0,00 % 0,01 %
biomasa 5,70 % 2,91 %
nedoločljivo 0,41 % 0,16 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %
Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2016
Ogljikov dioksid 0,385 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 563 µg/kwh

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije v letu 2015

Dobavitelj: ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Datum: Celje, 1. 6. 2016

Leto 2015 Gospodinjstva ECE (1. 1.-31. 12. 2015) in malo poslovni kupci ECE (1. 4.-31. 12. 2015)* Delež za skupne
dobavljene količine
Fosilna goriva 0,00 % 39,97 %
premog in lignit 0,00 % 31,67 %
zemeljski plin 0,00 % 5,04 %
naftni derivati 0,00 % 0,25 %
nedoločljivo 0,00 % 3,01 %
Jedrsko gorivo 0,00 % 24,35 %
Obnovljivi viri 100,00 % 35,68 %
vodna energija 87,32 % 29,98 %
veter 0,00 % 0,36 %
sončna energija 5,88 % 2,15 %
geotermalna energija 0,00 % 0,00 %
biomasa 6,71 % 3,07 %
nedoločljivo 0,09 % 0,12 %
Skupaj 100,00 % 100,00 %

*Za gospodinjstva in male poslovne kupce, ki so bili pred 1. 10. 2015 kupci podjetja Elektro Gorenjska Prodaja, d.o.o., je upoštevana dobava električne energije iz obnovljivih virov za obdobje od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.

Izpusti ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki
na proizvedeno kWh v letu 2015
Ogljikov dioksid 0,4167 kg/kWh
Radioaktivni odpadki 730 µg/kwh