ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Pogosta vprašanja - Električna energija

 • NIMAM DALJINSKEGA ODČITAVANJA. ALI MORAM VSAK MESEC JAVITI STANJE ŠTEVCA?
 • Ni potrebno. Izbirate lahko med:

  • plačili po pavšalnih mesečnih zneskih (akontacijami) in z obračunom presežka ali primanjkljaja plačil ob letnem popisu števca,
  • po dejanski mesečni porabi, z javljanjem stanja števca v začetku vsakega meseca.

  Z rednim javljanjem stanja števca bodo zneski na računu za takšno količino porabljene energije kot ste jo dejansko porabili.

 • KAM LAHKO JAVIM STANJE ŠTEVCA ELEKTRIČNE ENERGIJE?
 • Brezplačni načini sporočanja števčnega stanja:

  • prek spletnega portala MOJ ECE
  • prek mobilne aplikacije ECEMOBIL
  • prek avtomatskega odzivnika klicnega centra na 080 22 04

   

  Plačljivi načini sporočanja števčnega stanja:

  • osebno v vseh naših informacijskih pisarnah
  • preko agenta v klicnem centru
  • elektronski naslov prodaja@ece.si
  • po navadni pošti na naslov ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje
  • po faksu na številko 03 62 09 559

   

 • KAKŠNI SO STROŠKI SPOROČANJA ŠTEVČNEGA STANJA?
 • Načini, ki niso navedeni kot brezplačni, kot tudi storitev kontrolnega obračuna za kupca na akontacijskem obračunu, so plačljivi po ceniku.

 • SPOROČIL SEM NAPAČNO ŠTEVČNO STANJE. KAJ MORAM STORITI?
 • Čimprej nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 22 04.

 • SEM NA PAVŠALNEM OBRAČUNU. KAJ MORAM STORITI, DA BOM PREJEMAL RAČUNE PO DEJANSKI PORABI?
 • Na povezavi Števčno stanje vnesite številko kupca in elektronski naslov. Posredovali vam bomo izjavo o spremembi načina obračuna.

 • KAKO SI UREDIM TRAJNIK?
 • Direktna obremenitev ali SDD je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne kot tudi ponavljajočih se obveznosti (telefon, elektrika, komunalne storitve itd.) v evrih na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe, tudi ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev, urejate z nami in ne več pri vaši banki. Zadeve lahko urejate osebno v naših informacijskih pisarnah, po elektronski pošti ali pisno po pošti.

  Prednosti takega načina plačevanja računov so:

  • ni vam treba čakati v vrsti, zato vam ostane več časa zase,
  • prihranite denar, saj je strošek plačila nižji,
  • ne morete pozabiti na plačilo.

   

 • STA LAHKO ELEKTRIKA IN PLIN NA ISTEM RAČUNU?
 • Brez težav. Plačali boste samo eno provizijo za posredovanje plačil in hkrati prispevali k varovanju okolja.

 • KDAJ LAHKO PRIČAKUJEM PORAČUN?
 • Za odčitavanje je pristojen distribucijski operater (lokalno elektro podjetje), ki odčitavanja opravlja vsaj enkrat na leto. Zato bo poračun opravljen najmanj enkrat na leto – po pridobitvi podatkov o odčitavanju s strani distribucijskega operaterja.

 • KAKO UGOTOVIMO POVREČNO DNEVNO PORABO?
 • Povprečna dnevna poraba je izpisana na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. Izračunana je na podlagi dejanske porabe v zadnjem obračunskem obdobju, ki se deli s številom dni tega obdobja. Po vsakem obračunu se povprečna dnevna poraba prilagodi obračunani porabi.

 • NAMEŠČEN IMAM ŠTEVEC, KI OMOGOČA DALJINSKO ODČITAVANJE. ZAKAJ ŠE NIMAM OBRAČUNA PO DEJASKI PORABI?
 • Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna, je nameščena ustrezna merilna naprava in opremljenost transformatorske postaje z ustrezno tehnologijo. Transformatorska postaja, ki ji pripada vaše merilno mesto, očitno še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.

 • KAKO ODDAM PRITOŽBO ALI REKLAMACIJO?
 • Če niste zadovoljni z našimi storitvami, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Potrudili se bomo, da odpravimo kakršnokoli napako, za katero smo odgovorni, v najkrajšem možnem času.

  Reklamacijo nam lahko posredujete na naslednje načine:

   

 • KAKO RAVNAM V PRIMERU, DA ZMANJKA ELEKTRIKE?
 • Najprej se prepričajte, če je problem nastal v vašem domu: preverite stanje varovalk oziroma FID stikala. Če je stanje varovalk oz. FID stikala normalno, preverite, ali imajo sosedi električno energijo. Če je do izpada prišlo le pri vas doma, je problem izpada najverjetneje v vašem domu (glavna varovalka), sicer je problem nastal na omrežju.

  V vsakem primeru pa morate poklicati lokalno elektrodistribucijsko podjetje, ki je pristojno za vse posege v omrežje z namenom odpravljanja napak.

 • KAKO LAHKO REKLAMIRAM VIŠINO MESEČNEGA OBROKA?
 • Višino obroka lahko reklamirate v primerih, ko je vaša dnevna poraba električne energije večja ali manjša od izračunane. Prosimo vas, da nam podatke o porabi sporočite do 5. dne v mesecu. Odjemalcem, ki imate odprte trajne naloge za plačevanje električne energije (»direktne obremenitve«), bomo v primeru, da bo obračun izdelan po tretjem dnevu v mesecu, razliko med akontacijskim računom in računom po dejanskem stanju števca obračunali v naslednjem mesecu.

 • KAJ POMENIJO POSAMEZNE POSTAVKE NA RAČUNU?
 • ECE račun je pregleden in jasno prikazuje posamezne postavke na računu. Podrobnejšo razlago računa si oglejte na strani razlaga računa.

 • SEM ODJEMALEC GOSPODINSJKEGA ODJEMA IN ME ZANIMA, ZAKAJ JE ZNESEK OBROKA, KI JE SLEDIL OBRAČUNU TAKO VISOK?
 • Znesek obračuna je upoštevan na naslednjem računu za predvideno dobavo električne energije (obroku), ki zapade v plačilo v mesecu po obračunu. Morebitne izstavljene in neplačane račune pred letnim obračunom ste dolžni poravnati po že poslanih plačilnih dokumentih.

  Obračun se na naslednjem računu za predvideno dobavo električne energije upošteva na naslednje načine:

  • če ste prejeli bremepis (premalo zaračunano z obroki), Vam bomo znesek prišteli na položnico naslednjega računa za predvideno dobavo električne energije,
  • če ste prejeli dobropis (preveč zaračunano z obroki), in imate na merilnem mestu dobroimetje (dejansko preplačilo), Vam bomo dobroimetje upoštevali v naslednjih računih za predvideno dobavo električne energije in jih bomo ustrezno zmanjšali,
  • če ste prejeli dobropis in na merilnem mestu nimate dobroimetja, bo znesek naslednjega računa za predvideno dobavo električne energije na položnici izpisan v celoti.
 • OBRAČUN IZKAZUJE PREVELIKO PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE. KAKO UKREPATI?
 • Obračun izkazuje preveliko porabo električne energije. Kako ukrepati?

  Z nami lahko kontaktirate preko naše brezplačne številke 080 22 04, kjer bo operater preveril upravičenost vaše pripombe. Zadevo lahko najlažje preverite kar sami in sicer s tem, da stanje števca na računu primerjate s stanjem na vašem števcu. V primeru, da je stanje števca nižje kot na računu ali bistveno previsoko bomo napako odpravili v najkrajšem možnem času.

  Na višino računa vpliva tudi število električnih aparatov, zato razmislite ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih aparatov v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam, da nekaj časa spremljate vašo dnevno porabo in si podatke tudi zabeležite. Porabo električne energije lahko spremljate sami z uporabo brezplačnega portala Moj ECE. Na ta način lahko primerjate skladnost obrokov z dejansko porabo.

  Na višino računa za električno energijo vpliva tudi razmerje med porabo električne energije v času višje in nižje tarife, to pa je odvisno od vaših dnevnih navad.

  Če sumite, da krmilna naprava ne deluje pravilno, nam to sporočite in bomo morebitno napako poskušali odpravili.

 • KAJ POTREBUJEM, DA LAHKO UREDIM SPREMEMBO PLAČNIKA / LASTNIKA NA MERILNEM MESTU?
 • Vsako spremembo na odjemnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo potrebujemo naslednje:

  • izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
  • stanje števca ob primopredaji; – davčno številko. Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.

  Z novim plačnikom bomo nato sklenili novo pogodbo o dobavi električne energije.