ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Obvestilo velikim poslovnim odjemalcem glede neupravičenega odjema

Vse velike poslovne odjemalce električne energije pozivamo k pravočasni sklenitvi pogodb o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, torej še pred koncem leta 2022. Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta namreč tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji. S sklenjeno pogodbo o dobavi si odjemalci zagotovijo zanesljivo dobavo električne energije, hkrati pa se izognejo dodatnim stroškom, do katerih lahko pride, če pogodbe pravočasno niso sklenjene. Posebej opozarjamo na neupravičen odjem in zato podajamo nekaj pojasnil.

Za oskrbo z električno energijo mora imeti vsak poslovni odjemalec sklenjeni dve pogodbi:

  • Pogodba o uporabi sistema (elektro distribucijska podjetja).
  • Pogodba o dobavi električne energije (izbrani dobavitelj).

Pogodba o uporabi sistema je veljavna le, če ima poslovni odjemalec sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike. V kolikor te nima, ne more biti priklopljen na omrežje. Ponovno posebej izpostavljamo: zasilna oskrba na zahtevo odjemalca v skladu z Zakonom o oskrbi z električno energijo za velike poslovne odjemalce ni mogoča. V kolikor bi se zgodilo, da veliki poslovni odjemalci pred koncem decembra 2022 ne bi sklenili nove pogodbe o dobavi električne energije, bodo prejeli obvestilo o odklopu in v primeru neuspelega odklopa (zaradi različnih razlogov) se jim bo vsa neupravičeno prevzeta električna energija obračunala kot neupravičen odjem.

Več informacij najdete tukaj.