ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

NIŽJE POSTAVKE OBRAČUNA ELEKTRIKE MED 1. MARCEM IN 31. MAJEM

Vlada Republike Slovenije in Agencija za energijo sta sprejeli ukrepe za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja koronavirusa.

Vlada je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Z njim je začasno posegla v obveznost plačila prispevkov, na način, da za čas od 1. marca do 31. maja mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE oziroma bo ta znašal 0,0 €/kW.

Agencija za energijo je z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo znašala 0,0 €/kW.

 

Več informacij:

https://www.gov.si/novice/2020-03-20-nizji-racuni-za-elektriko-za-gospodinjske-odjemalce-in-male-poslovne-odjemalce/

https://www.agen-rs.si/web/portal/-/agencija-za-energijo-znizala-omreznino-za-gospodinjske-in-male-poslovne-odjemalce

http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/7296/Ni%C5%BEji-ra%C4%8Duni-za-elektriko-za-gospodinjske-in-male-poslovne-odjemalce.aspx

Nižje postavke obračuna električne energije za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja koronavirusa