ece

NIŽJE POSTAVKE OBRAČUNA ELEKTRIKE MED 1. MARCEM IN 31. MAJEM

Vlada Republike Slovenije in Agencija za energijo sta sprejeli ukrepe za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja koronavirusa.

Vlada je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Z njim je začasno posegla v obveznost plačila prispevkov, na način, da za čas od 1. marca do 31. maja mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE oziroma bo ta znašal 0,0 €/kW.

Agencija za energijo je z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo znašala 0,0 €/kW.

 

Več informacij:

https://www.gov.si/novice/2020-03-20-nizji-racuni-za-elektriko-za-gospodinjske-odjemalce-in-male-poslovne-odjemalce/

https://www.agen-rs.si/web/portal/-/agencija-za-energijo-znizala-omreznino-za-gospodinjske-in-male-poslovne-odjemalce

http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/7296/Ni%C5%BEji-ra%C4%8Duni-za-elektriko-za-gospodinjske-in-male-poslovne-odjemalce.aspx

Nižje postavke obračuna električne energije za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja koronavirusa

Pustite sporočilo

Soglasje za namen obveščanja

Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom vnesete potrditveno kljukico. Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih navedel, za:

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S potrditvijo obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.

* Podatek je obvezen.