ece

ECE del upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije

Namestnik direktorja ECE, mag. Marko Štrigl, je bil na 4. seji Volilne komisije Energetske zbornice Slovenije (EZS), dne 21. junija 2019 v Ljubljani, potrjen kot član Upravnega odbora EZS za mandat 2019-2023.

Energetska zbornica Slovenije je od 1. januarja 2008 naprej prevzela vlogo povezovanja in zastopanja panožnih interesov članov GZS, ki so bili prej povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Energetska zbornica Slovenije samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v razmerjih do zunanjih dejavnikov v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske skupnosti, vključno s sodelovanjem z uradnimi organi in zastopstvom Republike Slovenije v institucijah ES in s posameznimi ministrstvi ter na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese njenih članov. EZ izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti.

Več o delovanju EZS najdete tukaj.

Pustite sporočilo

Soglasje za namen obveščanja

Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da s klikom v okvirček pred besedilom vnesete potrditveno kljukico. Več informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/.

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih navedel, za:

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S potrditvijo obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih podatkov.

* Podatek je obvezen.