ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

ECE del upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije

Namestnik direktorja ECE, mag. Marko Štrigl, je bil na 4. seji Volilne komisije Energetske zbornice Slovenije (EZS), dne 21. junija 2019 v Ljubljani, potrjen kot član Upravnega odbora EZS za mandat 2019-2023.

Energetska zbornica Slovenije je od 1. januarja 2008 naprej prevzela vlogo povezovanja in zastopanja panožnih interesov članov GZS, ki so bili prej povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Energetska zbornica Slovenije samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v razmerjih do zunanjih dejavnikov v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske skupnosti, vključno s sodelovanjem z uradnimi organi in zastopstvom Republike Slovenije v institucijah ES in s posameznimi ministrstvi ter na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese njenih članov. EZ izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti.

Več o delovanju EZS najdete tukaj.