O nas

NAGOVOR DIREKTORJA ECE:

"ECE je moderno, dinamično in rastoče podjetje. Naš temeljni cilj je zadovoljstvo naših kupcev z dobavo energentov in opravljenimi storitvami. V svoji preko 100-letni zgodovini smo dosegli raven ene največjih družb v svoji branži v Sloveniji. To nam prav gotovo ne bi uspelo brez vas, spoštovani kupci energentov in ostalih storitev, ki ste v nas prepoznali kakovost, odzivnost in partnerski odnos. Le s skupnimi močmi lahko ustvarjamo zgodbo o uspehu.

Eno temeljnih vodil pri našem poslovanju je tudi skrb za okolje. Smo edini ponudnik energentov v Sloveniji, ki vsem svojim gospodinjskim kupcem in malim poslovnim kupcem brez doplačila zagotavljamo 100 % čisto električno energijo iz obnovljivih virov, proizvedenih v Sloveniji, večjim poslovnim kupcem pa njen nakup prav tako z veseljem omogočamo. Verjamemo, da je tudi od nas odvisno, kakšno življenjsko okolje bomo pustili zanamcem.

Kot nacionalni ponudnik energije smo prisotni po vseh kotičkih naše prelepe Slovenije. Posebno pozornost namenjamo nakupu energije, ki je pri nas tudi proizvedena. S tem tudi vam omogočamo, da podpirate slovensko gospodarstvo.

Vaše zaupanje je naša zaveza, da bomo v prihodnje vlagali veliko naporov v smeri nenehnih izboljšav za vas. Ob tem se vam tudi iskreno zahvaljujemo, da ste naš kupec."

Mag. Sebastijan Roudi, direktor

POSLANSTVO DRUŽBE ECE

Naše poslanstvo in bistvo delovanja je v tem, da vam, spoštovani porabniki energentov ter kupci naših izdelkov in storitev, na učinkovit, dolgoročno stabilen, odgovoren in strokovni način zagotovimo energijo, z njo povezane energetske naprave in svetovanje glede varčevanja z energijo ter da s partnerskim odnosom ustvarjamo zadovoljstvo vseh, ki so z našim delovanjem kakorkoli povezani.

VIZIJA DRUŽBE ECE

Želimo biti najboljši in najkakovostnejši ponudnik energije v regiji. Kakovosten servis po konkurenčni ceni je to, kar kupci danes pričakujete in s čimer lahko ustvarimo dolgoročno sodelovanje. Ko to nadgradimo z učinkovitim delovanjem, skrbjo za okolje, promocijo varčne rabe in stalno skrbjo za nekaj novega, boljšega in za kupca uporabnejšega, dobimo zagotovilo, da bomo na trgu še dolgo prisotni v obojestransko zadovoljstvo.

vizija

 

VREDNOTE DRUŽBE ECE

ECE pri svojem poslovanju zasleduje temeljne vrednote, ki so osnova za dolgoročnost in kakovost poslovanja:

  • zadovoljstvo in prijaznost: zadovoljen kupec je najvišja vrednota podjetja. Prijaznost zaposlenih je osnovni pogoj za zadovoljstvo
  • odgovornost: odgovornost do lastnikov, okolja, zaposlenih in družbe
  • stabilnost, kakovost, zanesljivost in učinkovitost: kakovostno in učinkovito izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti in doseganje zastavljenih ciljev ter obvladovanje vseh tveganj, ki pri tem nastajajo
  • poštenost in transparentnost:spoštovanje zakonov, predpisov, kodeksov in danih obljub ter vodenje odkritega dialoga z vsemi deležniki
  • inovativnost: nenehno iskanje novih idej za izboljševanje in rast