ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Vizija in poslanstvo

Poslanstvo družbe ECE

Naše poslanstvo in bistvo delovanja je v tem, da vam, spoštovani porabniki energentov ter kupci naših izdelkov in storitev, na učinkovit, dolgoročno stabilen, odgovoren in strokovni način zagotovimo energijo, z njo povezane energetske naprave in svetovanje glede varčevanja z energijo ter da s partnerskim odnosom ustvarjamo zadovoljstvo vseh, ki so z našim delovanjem kakorkoli povezani.

Vizija družbe ECE

Želimo biti najboljši in najkakovostnejši ponudnik energije v regiji. Kakovosten servis po konkurenčni ceni je to, kar kupci danes pričakujete in s čimer lahko ustvarimo dolgoročno sodelovanje. Ko to nadgradimo z učinkovitim delovanjem, skrbjo za okolje, promocijo varčne rabe in stalno skrbjo za nekaj novega, boljšega in za kupca uporabnejšega, dobimo zagotovilo, da bomo na trgu še dolgo prisotni v obojestransko zadovoljstvo.

Vrednote družbe ECE

ECE pri svojem poslovanju zasleduje temeljne vrednote, ki so osnova za dolgoročnost in kakovost poslovanja:

  • zadovoljstvo in prijaznost: zadovoljen kupec je najvišja vrednota podjetja, prijaznost zaposlenih je osnovni pogoj za zadovoljstvo;
  • odgovornost: odgovornost do lastnikov, okolja, zaposlenih in družbe;
  • stabilnost, kakovost, zanesljivost in učinkovitost: kakovostno in učinkovito izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti in doseganje zastavljenih ciljev ter obvladovanje vseh tveganj, ki pri tem nastajajo;
  • poštenost in transparentnost: spoštovanje zakonov, predpisov, kodeksov in danih obljub ter vodenje odkritega dialoga z vsemi deležniki;
  • inovativnost: nenehno iskanje novih idej za izboljševanje in rast.

Aktualno v ECE shopu