ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Izkaznica podjetja

Družba:ECE, energetska družba, d.o.o.
Skrajšan naziv:ECE d.o.o.
Organiziranost družbeDružba z omejeno odgovornostjo
Sedež:Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Informacijske pisarne:Celje, Vrunčeva ulica 2 a
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3
Krško, Cesta 4. Julija 32
Slovenj Gradec, Francetova 12
Velenje, Partizanska cesta 52 a
Pristojni sodni register:Sodni register Okrožnega sodišča v Celju, opravilna številka Srg 2011/36741 in sprememba ob pripojitvi, opravilna št. Srg 2015/37235
Matična številka:6064892000
Identifikacijska števila za DDV:SI55722679
IBAN:SI56 0700 0000 2705 420 - SWIFT oz. BIC koda GORESI2X
Brezplačna številka klicnega centra:080 22 04
Telefaks:03 62 09 559
Splošni elektronski naslov:info@ece.si
Spletno mesto:www.ece.si
Ustanovitelj:Elektro Celje, d. d.
Elektro Gorenjska, d. d.
Lastniški deleži (na dan 1.7.2022)Holding Slovenske elektrarne d. o. o.: 63,5805 %
Elektro Celje, d. d.: 36,4195 %
Število zaposlenih:73 (na dan 30.5.2023)
Direktor podjetja:mag. Sebastijan Roudi
Nadzorni svet:
(datum pričetka mandata)
Jana Pogačnik (25. 11. 2022) - Izjava o neodvisnosti
mag. Boris Kupec (20. 4. 2021) - Izjava o neodvisnosti
Andrej Kerk (4. 9. 2023) - Izjava o neodvisnosti
Revizijska komisija:
(datum pričetka mandata)
Darinka Virant (1. 6. 2021) - Izjava o neodvisnosti
mag. Boris Kupec (20. 4. 2021) - Izjava o neodvisnosti
Andrej Kerk (4. 9. 2023) - Izjava o neodvisnosti

Aktualno v ECE shopu