ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Evropski projekt iFLEX

Mednarodni projekt iFLEX, ki predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo projekta Flex4Grid, je triletni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje trinajst partnerjev iz štirih evropskih držav in deluje v okviru programa H2020.

Cilj projekta iFLEX, ki se je pričel novembra 2020, je opolnomočiti potrošnike na področju fleksibilnosti omrežja, tako da jim čim bolj olajša sodelovanje pri programih celostnega upravljanja z energijo ter upravljanja odjema (DSM/DR) z ustvarjanjem tehnoloških pogojev za večjo uveljavitev razpršenih obnovljivih virov energije. Osrednji koncept projekta je iFLEX Assistant, novi programski agent, ki deluje med potrošniki in njihovimi energetskimi sistemi ter različnimi zainteresiranimi stranmi na trgu z električno energijo.

Nedavni napredek na področju avtomatizacije stavb, rešitev za pametne domove in interneta stvari (IoT) omogoča tehnološko izvedljivo spremljanje in nadzor prilagodljivih virov v realnem času. Napredek v tehnologijah umetne inteligence (AI), kot je globoko učenje (DL), omogoča razvoj avtonomnih sistemov, ki se prilagajajo potrošnikom z učenjem njihovega vedenja in dinamike energetskih sistemov. Vse to omogoča razvoj inteligentnih pomočnikov za upravljanje prožnosti potrošnikov, ki v njihovem imenu in v skladu z njihovimi željami optimizirajo udobje, stroške energije in okoljski odtis, hkrati pa ponujajo prilagodljivost za namene upravljanja električnega omrežja.

Testiranje koncepta iFLEX se bo izvajalo na treh različnih pilotnih področjih, in sicer na Finskem, v Grčiji in Sloveniji. Pilotno testiranje na področju Slovenije bo potekalo na Kozjanskem in v Savinjski dolini, pilotni projekt pa bo bomo vodili v ECE s podporo ostalih slovenskih partnerjev Elektra Celje, d. d., Institututa Jožef Stefan in podjetja Smart Com, d. o. o. V slovenski pilotni projekt bo vključenih do sto, v večini gospodinjskih, uporabnikov. iFLEX asistent bo upravljal s samooskrbno sončno elektrarno oziroma z večjimi porabniki, kot so toplotne črpalke ali polnilnice za električna vozila. Ideja je, da bi proizvodne naprave in večje porabnike preko t.i. HEMS-a (Home Energy Management System) vodil iFLEX asistent glede na cenovne impulze ter potrebe uporabnikov.

Več informacij o projektu.

Evropski projekt RESONANCE

Mednarodni projekt RESONANCE je triletni raziskovalni projekt s področja pametnih omrežij, ki nadaljuje in dopolnjuje tekoči projekt iFLEX.

Cilj projekta, ki se je pričel januarja 2023, je nadaljnji razvoj tehničnih rešitev v obliki različnih spodbud za uporabnike ter vzpostavitev kataloga strojno informacijskih rešitev in storitev na področju upravljanja fleksibilnosti (odjem/razpršena proizvodnja) energije pri gospodinjskih in poslovnih odjemalcih. Kataloške rešitve se bodo razvijale in preizkušale v šestih državah: v Nemčiji, Franciji, Grčiji, Sloveniji, na Finskem in Švedskem.

Koordinator projekta je finski institut VTT. Konzorcij pa sestavlja 19 partnerjev iz 7 držav. Večina izmed njih je že uspešno sodelovala v preteklih projektih, med njimi je zaokrožen grozd slovenskih partnerjev (Elektro Celje, ECE, AmiBit, Institut “Jožef Stefan”, Smart Com), ki bo poleg razvojnega dela skrbel za pilote v Sloveniji. Pri nas se bomo posvetili rešitvam za gospodinjstva s toplotnimi črpalkami in obnovljivimi viri, cenovnim rešitvam za prilagajanje porabe in povezovanju upravljavcev energije uporabnika za upravljanje energetskih  neravnovesij, kar do sedaj v Sloveniji še ni bilo izvedeno.

V ECE v projektu sodelujemo predvsem na področju izvedbe pilotov in validacije sistema. Poleg slednjega smo vpeti tudi v druge aktivnosti, ki zajemajo specifikacije pilotne opreme za upravljanje energije pri pilotnih uporabnikih, analizo rešitev in zahtev, promocijo projekta, detajlni opis testne tehnične oprem, izbiro primerne testne opreme in integracijo pri pilotih.

 

Več informacij o projektu.