Elektrika

Kako do priključka

V primeru, da še nimate zagotovljenega priključka za električno energijo, vam v nadaljevanju podajamo osnovne korake, kako si ga zagotoviti. Postopek je namreč dokaj dolg in zahteva kar nekaj dokumentov, kar je lahko za nekoga, ki se prvič srečuje s tem izzivom, dokaj stresno. Verjamemo, da vam bodo naše informacije v pomoč. Kot dobavitelj električne energije nastopamo v zaključni fazi procesa pridobivanja priključka, in sicer pred oddajo vloge za priključitev na elektroenergetsko omrežje. Predhodno pa je treba dokumentacijo urejati s pristojnim izvajalcem nalog distribucijskega operaterja (DO). V nadaljevanju prikazujemo proces pridobivanja dokumentacije za priključitev odjemalca na distribucijsko omrežje. Podrobnejše informacije in ustrezno dokumentacijo boste našli na tej povezaviKoraki so naslednji:

  • Pridobitev projektnih pogojev
  • Pridobitev soglasja za priključitev
  • Soglasje k projektnim rešitvam
  • Pogodba o priključitvi
  • Pogodba o oskrbi z električno energijo (dobavitelj električne energije ECE).
  • Vloga za priključitev na distribucijsko omrežje in dostop do omrežja.
  • Pregled in priklop priključka oz. merilnega mesta.
  • Priklop in zagotovitev dostopa do distribucijskega omrežja.

Z ECE kot dobaviteljem električne energije sklenete pogodbo o oskrbi oz. pogodbo o prodaji in nakupu električne energije preden oddate vlogo za priključitev in dostop do omrežja. Več informacij o postopku vam bo posredoval pristojni izvajalec nalog SODO oz. njegovi izvajalci:

TA TRENUTEK NAJBOLJ AKTUALNA PONUDBA V ECE SHOPU

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE BREZ OBRESTI