Obvestilo! Obračun električne energije za poplavljena območja. Več informacij TUKAJ!

ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Ukrepi pri obračunu elektrike za gospodinjstva prizadeta v naravni ujmi

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je predlagalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom za mesece od avgusta do vključno decembra 2023 zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oziroma 1,0 evro na megavatno uro. K temu predlogu ukrepa smo v ECE pristopili, saj gre za ukrep, ki bo pomagal prizadetim v naravni ujmi.

Vlada Republike Slovenije je za objekte, ki so popolnoma uničeni in odjem električne energije oziroma plina zaradi poškodb električnih instalacij oziroma plinovodnega omrežja sploh ni mogoč, od 4. avgusta 2023 do vzpostavitve vnovične oskrbe predvidela oprostitev plačila računov za električno energijo oziroma za zemeljski plin.

Za informacije glede upravičenosti do ukrepov, za dokazila glede škode in za oddajo vloge za povrnitev nastale škode, se je potrebno obrniti na spletno stran občine v kateri se nahaja objekt, ki je utrpel škodo. Popis škode bodo izvajale občinske komisije. Dokazila o škodi in vloge za povrnitev škode ni potrebno pošiljati na ECE. Znižano ceno / oprostitev plačila bomo obračunali, ko prejmemo sezname upravičencev od pristojnih institucij. Za mesec avgust podatki še niso na voljo, zato se bo poračun za mesec avgust izvedel naknadno pri katerem bomo upoštevali znižano ceno.

Več informacij o ukrepu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo najdete tukaj.