Pogosta vprašanja

KAJ POMENIJO POSAMEZNE POSTAVKE NA RAČUNU?

ECE račun je pregleden in jasno prikazuje posamezne postavke na računu. Podrobnejšo razlago računa si oglejte na videu razlaga računa
Sem odjemalec gospodinjskega odjema in me zanima, zakaj je znesek obroka, ki je sledil obračunu tako visok?
Znesek obračuna je upoštevan na naslednjem računu za predvideno dobavo električne energije (obroku), ki zapade v plačilo v mesecu po obračunu. Morebitne izstavljene in neplačane račune pred letnim obračunom ste dolžni poravnati po že poslanih plačilnih dokumentih.

Obračun se na naslednjem računu za predvideno dobavo električne energije upošteva na naslednje načine:
- če ste prejeli bremepis (premalo zaračunano z obroki), Vam bomo znesek prišteli na posebno položnico naslednjega računa za predvideno dobavo električne energije.
- če ste prejeli dobropis (preveč zaračunano z obroki), in imate na merilnem mestu dobroimetje (dejansko preplačilo), Vam bomo dobroimetje upoštevali v naslednjih računih za predvideno dobavo električne energije in jih bomo ustrezno zmanjšali.
- če ste prejeli dobropis in na merilnem mestu nimate dobroimetja, bo znesek naslednjega računa za predvideno dobavo električne energije na položnici izpisan v celoti.

Obračun izkazuje preveliko porabo električne energije. Kako ukrepati?
Z nami lahko kontaktirate preko naše brezplačne številke 080 22 04, kjer bo operater preveril upravičenost vaše
pripombe. Zadevo lahko najlažje preverite kar sami in sicer s tem, da stanje števca na računu primerjate s stanjem
na vašem števcu. V primeru, da je stanje števca nižje kot na računu ali bistveno previsoko bomo napako odpravili v
najkrajšem možnem času.
Na višino računa vpliva tudi število električnih aparatov, zato razmislite ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih aparatov v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam da nekaj časa spremljate vašo dnevno porabo in si
podatke tudi zabeležite. Porabo električne energije lahko spremljate sami z uporabo brezplačnega portala MojECE. Na ta način lahko primerjate skladnost obrokov z dejansko porabo.

Na višino računa za električno energijo vpliva tudi razmerje med porabo električne energije v času višje in nižje tarife, to pa je odvisno od vaših dnevnih navad.

Če sumite, da stikalna ura ali krmilna naprava ne deluje pravilno, nam to sporočite in bomo morebitno napako poskušali odpravili.
Kaj potrebujem, da lahko uredim spremembo plačnika / lastnika na merilnem mestu?

Vsako spremembo na odjemnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo potrebujemo naslednje:
- izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
- stanje števca ob primopredaji; - davčno številko. Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.

Z novim plačnikom bomo nato sklenili novo pogodbo o dobavi električne energije. V primeru, da lastnik in plačnik nista ista oseba, mora lastnik podpisati dokument »Soglasje za spremembo poslovnega partnerja - plačnika«.

PRIJAVA OKVAR NA OMREŽJU

Klicni center ECE

Distribucijsko omrežje CELJE:
(Vrunčeva 2a, 3000 Celje)
Klicni center (vsak delovnik med 7. in 17. uro):
03-4201-180
Prijava okvar (vse dni; 24h/dan):
03-4201-240

Distribucijsko omrežje LJUBLJANA:
(Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana)
Telefonska številka:
01-2304-002

Distribucijsko omrežje MARIBOR:
(Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor)
Telefonska številka:
080-21-05

Distribucijsko omrežje GORENJSKA:
(Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj)
Telefonska številka:
04-2083-333

Distribucijsko omrežje PRIMORSKA:
(Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica)
Telefonska številka:
080 34 31