Katalog informacij javnega značaja

ECE d.o.o. je v zakonu opredeljena kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki morajo v skladu z novelo vsakomur omogočiti dostop do informacije javnega značaja in ponovno uporabo informacij javnega značaja (1.a člen ZDIJZ).

Naziv organa: ECE, energetska družba, d.o.o.
Naslov: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Sebastijan Roudi, direktor

Kontakti:

Klicni center: 080 22 04
Faks: 03 62 09 559
E-pošta: info@ece.si

OBJAVE

Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)
Objave po 11. točki 10.1 člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2015
Objave po 11. točki 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2016
Objave po 11. točki 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2017

Kontaktna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Andrej Kerk
Marketing in odnosi z javnostjo

T: 03 62 09 511
F: 03 62 09 559
E: andrej.kerk@ece.si

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Sebastijan Roudi
direktor
F: 03 62 09 559

 

POHVALE IN PRITOŽBE

V podjetju ECE veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Veseli smo vsake pohvale, prav tako z vso resnostjo obravnavamo pritožbe, iz katerih črpamo ideje, kako lahko izboljšamo kakovost naših storitev in gradimo odnos z odjemalci, ki je v obojestransko zadovoljstvo.

Pohvale in pritožbe lahko pošljete na info@ece.si.

V skladu z 42.a. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2012 – upb2 s spremembami) objavljamo izvleček Pravilnika o pritožbenem postopku.

Postopek reševanja pritožb

Pritožbe lahko posredujete v naslednjih oblikah:

v obliki običajne pošte, naslovljene na sedež družbe Vrunčeva 2 a, 3000 Celje,
v obliki faks sporočila na številko 03 62 09 559,
v elektronski obliki na naslov info@ece.si.

Pritožba mora vsebovati naslednje informacije o pritožniku:

  • ime in priimek
  • naslov
  • razloge pritožbe
  • davčno številko
  • podpis

Pritožbeni postopek je urejen na dveh stopnjah. Prvo pritožbo, ki prispe v družbo s strani odjemalca (pritožnika), se obravnava kot pritožbo na prvi stopnji.

V podjetju ECE bomo pritožbo obravnavali in odgovorili najkasneje v roku petih delovnih dni. Če odjemalec ni zadovoljen z odgovorom, lahko odjemalec vloži ponovno pritožbo. Ta pritožba se obravnava kot pritožba na drugi stopnji izvensodnega postopka.

Na drugi stopnji bomo pritožbo v reševanje poslali imenovani neodvisni in nepristranski osebi, ki mora pritožbo rešiti najkasneje v dveh mesecih.

Imenovane neodvisne in nepristranske osebe

Jurij Preložnik, odvetnik v Celju
Naslov: Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje