Katalog informacij javnega značaja

ECE d.o.o. je v zakonu opredeljena kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki morajo v skladu z novelo vsakomur omogočiti dostop do informacije javnega značaja in ponovno uporabo informacij javnega značaja (1.a člen ZDIJZ).

Naziv organa: ECE, energetska družba, d.o.o.
Naslov: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Sebastijan Roudi, direktor

Kontakti:

Klicni center: 080 22 04
Faks: 03 62 09 559
E-pošta: info@ece.si

OBJAVE

Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)
Objave po 11. točki 10.1 člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2015
Objave po 11. točki 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2016
Objave po 11. točki 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2017

Objave po 11. točki 10.1 člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2018

A. SPONZORSKE POGODBE

Zap. št. Vrsta posla Partner Naslov TRR Vrednost Datum sklenitve posla Trajanje posla Datum nakazila
1 Sponzoriranje KK Zlatorog Poženelova 22; 3270 Laško SI56 05100-8015400197 3.000,00 € 03.01.2018 30.06.2018 31.01.2018
2 Sponzoriranje KD Godba Zgornje Savinjske doline Hribernikova 1; 3330 Mozirje SI56 02426-0012498111 2.000,00 € 21.12.2017 20.01.2018 09.02.2018
3 Sponzoriranje Košarkarski klub Ajdovščina Tovarniška cesta 6a; 5270 Ajdovščina SI56 04751-0000401388 3.000,00 € 23.01.2018 31.12.2018 09.02.2018
4 Sponzoriranje Hokejski klub ECE Celje Partizanska cesta 3a; 3000 Celje SI56 61000-0014790422 5.000,00 € 08.09.2017 30.06.2018 28.02.2018
5 Sponzoriranje Atletski klub Velenje Cesta na jezero 7; 3320 Velenje SI56 02426-0012429823 3.500,00 € 03.01.2018 31.01.2018 02.03.2018
6 Sponzoriranje Ženski rokometni klub Z’dežele Dečkova cesta 1, 3000 Celje SI56 05100-8015217061 5.000,00 € 09.01.2018 30.06.2018 27.02.2018
7 Sponzoriranje VŠGT Bled Prešernova cesta 32, 4260 Bled SI56 01100-6030706052 500,00 € 12.2.2018 12.4.2018
8 Sponzoriranje Badminton klub Celje Arclin 62i, 3211 Škofja vas SI56 10100-005115187 200,00 € 15.2.2018 17.2.2018 20.3.2018

B. DONATORSKE POGODBE

Zap. št. Vrsta posla Partner Naslov TRR Vrednost Datum sklenitve posla Trajanje posla Datum nakazila
1 Donacija Zavod 7 Velika pot 14; 5250 Solkan SI56 04750-0001588814 300,00 € 29.11.2017 03.01.2018 03.01.2018
2 Donacija Društvo paraplegikov JZ Štajerske Opekarniška cesta 15 a; 3000 Celje SI56 61000-0015032243 200,00 € 13.12.2017 05.01.2018 05.01.2018
3 Donacija Zavod za kulturne prireditve Celeia Celje Krekov trg 3; 3000 Celje SI56 01211-6030646487 200,00 € 01.12.2017 05.01.2018 05.01.2018
4 Donacija II. Osnovna šola Celje Ljubljanska cesta 46; 3000 Celje SI56 01211-6030646487 200,00 € 03.01.2018 31.01.2018 31.01.2018
5 Donacija Zveza društev Sokolske mladine Trstenjakova ulica 9; 2250 Ptuj SI56 6100-0013262575 500,00 € 02.03.2018 10.03.2018 06.03.2018

Kontaktna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Andrej Kerk
Marketing in odnosi z javnostjo

T: 03 62 09 511
F: 03 62 09 559
E: andrej.kerk@ece.si

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Sebastijan Roudi
direktor
F: 03 62 09 559

POHVALE IN PRITOŽBE

V podjetju ECE veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Veseli smo vsake pohvale, prav tako z vso resnostjo obravnavamo pritožbe, iz katerih črpamo ideje, kako lahko izboljšamo kakovost naših storitev in gradimo odnos z odjemalci, ki je v obojestransko zadovoljstvo. Pohvale in pritožbe lahko pošljete na info@ece.si.

V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami) objavljamo izvleček Pravilnika o pritožbenem postopku.

Postopek reševanja pritožb
Pritožbe lahko posredujete v naslednjih oblikah:
– v obliki običajne pošte, naslovljene na sedež družbe Vrunčeva 2 a, 3000 Celje,
– v obliki faks sporočila na številko 03 62 09 559,
– v elektronski obliki na naslov info@ece.si.

Pritožba mora vsebovati naslednje informacije o pritožniku:
– ime in priimek,
– naslov,
– razloge pritožbe,
– davčno številko,
– podpis.

Pritožbo bomo obravnavali v skladu s Splošnimi pogoji in Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami). ECE d.o.o. bo na pritožbo gospodinjskega odjemalca odgovoril najkasneje v roku kot izhaja iz splošnih pogodbenih pogojev za posamezni energent.  V primeru, ko dobavitelj v postopku pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja zemeljskega plina/električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina/električne energije pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.

Imenovane neodvisne in nepristranske osebe:
Jurij Preložnik, odvetnik v Celju
Naslov: Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje