Katalog informacij javnega značaja

ECE d.o.o. je v zakonu opredeljena kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki morajo v skladu z novelo vsakomur omogočiti dostop do informacije javnega značaja in ponovno uporabo informacij javnega značaja (1.a člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v nadaljevanju ZDIJZ).

Naziv organa: ECE, energetska družba, d.o.o.
Naslov: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Sebastijan Roudi, direktor

Kontakti:

Klicni center: 080 22 04
Faks: 03 62 09 559
E-pošta: info@ece.si

OBJAVE

Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek) – leto 2016
Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek) – leto 2017
Objave po 11. točki 10.1 člena ZDIJZ – leto 2015
Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ – leto 2016
Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ – leto 2017

Objave po 11. točki 10.1 člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2018

A. SPONZORSKE POGODBE

Zap. št. Vrsta posla Partner Naslov TRR Vrednost Datum sklenitve posla Trajanje posla Datum nakazila
1 Sponzoriranje KK Zlatorog Poženelova 22; 3270 Laško SI56 05100-8015400197 3.000,00 € 03.01.2018 30.06.2018 31.01.2018
2 Sponzoriranje Atletski klub Velenje Cesta na jezero 7; 3320 Velenje SI56 02426-0012429823 3.500,00 € 03.01.2018 31.01.2018 02.03.2018
3 Sponzoriranje Košarkarski klub Ajdovščina Tovarniška cesta 6a; 5270 Ajdovščina SI56 04751-0000401388 3.000,00 € 23.01.2018 31.12.2018 09.02.2018
4 Sponzoriranje Košarkarski klub Celje Kosovelova ulica 1, 3000 Celje SI56 0510 0801 4807 527 5.000,00 € 24.1.2018 30.5.2019  8.5.2018
5 Sponzoriranje VŠGT Bled Prešernova cesta 32, 4260 Bled SI56 01100-6030706052 500,00 € 12.2.2018 12.4.2018
6 Sponzoriranje Badminton klub Celje Arclin 62i, 3211 Škofja vas SI56 10100-005115187 200,00 € 15.2.2018 17.2.2018 20.3.2018
7 Sponzoriranje Štajerski val Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Jelšah SI56 0510 0801 5355 577 2.000,00 € 21.2.2018 1.7.2018 16.3.2018 (280,00 €)
21.6.2018 (1.720,00 €)
8 Sponzoriranje Jadralno športno društvo Felnar Ptuj Spodnja Hajdina 7, 2288 Hajdina SI56 6100 0000 5329 139 1.000,00 € 7.3.2018 31.12.2018 1.6.2018
9 Sponzoriranje Košarkarski klub Prebold Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold SI56 0311 6100 0674 790 1.500,00 € 30.3.2018 31.12.2018 20.4.2018
10 Sponzoriranje Moško rokometno društvo Dobova Kapelska cesta 25, 8257 Dobova SI56 0298 3025 7251 676 2.000,00 € 9.4.2018 31.12.2018 20.4.2018
11 Sponzoriranje Golf klub Grad Mokrice Rajec 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem SI56 0237 3003 5153 603 450,00 € 11.4.2018 31.12.2018 8.6.2018
12 Sponzoriranje Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj Partizanska 37, PP171, 4000 Kranj SI56 03138 – 1000032445 310,00 € 17.4.2018 31.12.2018  25.4.2018
13 Sponzoriranje Kolesarski klub Črn trn Lavričeva cesta 63, 5270 Ajdovščina SI56 0475 1000 1279 917 500,00 € 24.4.2018 31.12.2018 24.6.2018
14 Sponzoriranje Šahovski klub Triglav Krško Hočevarjev trg 1, 8270 Krško SI56 0298 0001 3721 683 1.000,00 € 8.5.2018 31.12.2018  8.6.2018
15 Sponzoriranje Prima komunikacije Stritarjeva 22, 3000 Celje SI56 051008013193932 500,00 € 11.5.2018 27.5.2018 27.6.2018
16 Sponzoriranje Kajak kanu klub NIVO Celje Kettejeva 15, 3000 Celje SI56 0510 0801 4209 910 1.500,00 € 28.5.2018 16.6.2018 kompenzacija
17 Sponzoriranje Kulturno društvo Simon Gale Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah SI56 0510 0801 5052 258 976,00 € 29.5.2018 17.6.2018 18.6.2018
18 Sponzoriranje Športno rekreativno društvo Footbag Kranj Ulica Gorenjskega odreda 16, 4000 Kranj SI56 6100 0001 8543 061 600,00 € 19.6.2018 24.6.2018

B. DONATORSKE POGODBE

Zap. št. Vrsta posla Partner Naslov TRR Vrednost Datum sklenitve posla Trajanje posla Datum nakazila
1 Donacija II. Osnovna šola Celje Ljubljanska cesta 46; 3000 Celje SI56 01211 6030646487 200,00 € 03.01.2018 31.01.2018 31.01.2018
2 Donacija Zveza društev Sokolske mladine Trstenjakova ulica 9; 2250 Ptuj SI56 6100 0013262575 500,00 € 02.03.2018 10.03.2018 06.03.2018
3 Donacija Koroški aeroklub Slovenj Gradec Mislinjska dobrava 110, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu SI56 0510 0801 0143  961 1.000,00 € 29.3.2018 31.12.2018  4.4.2018
4 Donacija Društvo rejnic celjske regije Opekarniška 15 b, 3000 Celje SI56 6100 0001 5898162 210,00 € 29.3.2018 31.12.2018  4.4.2018
5 Donacija Bikerepublic, Kolesarski klub Kompole 91, 3220 Štore SI56 6100 0000 4367 675 2.000,00 € 6.4.2018 31.12.2018  11.4.2018
6 Donacija Športno društvo Marija Reka Marija reka 73, 3312 Prebold SI56 0510 0801 5202 802 1.000,00 € 8.4.2018 31.12.2018  17.4.2018
7 Donacija Društvo upokojencev Elektro Gorenjska Ulica Mirka Vadnova 3 a, 4000 Kranj SI56 6100 0000 6661 434 300,00 € 9.4.2018 31.12.2018  17.4.2018
8 Donacija Kulturno društvo VRES Prevalje Trg 19, 2391 Prevalje SI56 6100 0000 4194 433 200,00 € 10.5.2018 16.5.2018  16.5.2018
9 Donacija Košarkarski klub Keleja Kosovelova 14, 3000 Celje SI56 05100 801596788 500,00 € 14.5.2018 15.5.2018 15.5.2018
10 Donacija Strelsko društvo Laško Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško SI56 05100 8014732449 400,00 € 16.5.2018 22.05.2018 22.05.2018
11 Donacija Lovska družina Gradišče Troblje 31 a, 2380 Slovenj Gradec SI56 1010 0005 3292 862 500,00 € 29.6.2018 30.6.2018

Kontaktna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Andrej Kerk
Marketing in odnosi z javnostjo

T: 03 62 09 511
F: 03 62 09 559
E: andrej.kerk@ece.si

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Sebastijan Roudi
direktor
F: 03 62 09 559

POHVALE IN PRITOŽBE

V podjetju ECE veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Veseli smo vsake pohvale, prav tako z vso resnostjo obravnavamo pritožbe, iz katerih črpamo ideje, kako lahko izboljšamo kakovost naših storitev in gradimo odnos z odjemalci, ki je v obojestransko zadovoljstvo. Pohvale in pritožbe lahko pošljete na info@ece.si.

V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami) objavljamo izvleček Pravilnika o pritožbenem postopku.

Postopek reševanja pritožb
Pritožbe lahko posredujete v naslednjih oblikah:
– v obliki običajne pošte, naslovljene na sedež družbe Vrunčeva 2 a, 3000 Celje,
– v obliki faks sporočila na številko 03 62 09 559,
– v elektronski obliki na naslov info@ece.si.

Pritožba mora vsebovati naslednje informacije o pritožniku:
– ime in priimek,
– naslov,
– razloge pritožbe,
– davčno številko,
– podpis.

Pritožbo bomo obravnavali v skladu s Splošnimi pogoji in Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami). ECE d.o.o. bo na pritožbo gospodinjskega odjemalca odgovoril najkasneje v roku kot izhaja iz splošnih pogodbenih pogojev za posamezni energent.  V primeru, ko dobavitelj v postopku pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja zemeljskega plina/električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina/električne energije pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.

Imenovane neodvisne in nepristranske osebe:
Jurij Preložnik, odvetnik v Celju
Naslov: Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje