Katalog informacij javnega značaja

ECE d.o.o. je v zakonu opredeljena kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki morajo v skladu z novelo vsakomur omogočiti dostop do informacije javnega značaja in ponovno uporabo informacij javnega značaja (1.a člen ZDIJZ).

Naziv organa: ECE, energetska družba, d.o.o.
Naslov: Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje
Odgovorna oseba: mag. Sebastijan Roudi, direktor

Kontakti:

Klicni center: 080 22 04
Faks: 03 62 09 559
E-pošta: info@ece.si

OBJAVE

Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)
Objave po 11. točki 10.1 člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2015
Objave po 11. točki 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2016
Objave po 11. točki 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja – leto 2017

Kontaktna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Andrej Kerk
Marketing in odnosi z javnostjo

T: 03 62 09 511
F: 03 62 09 559
E: andrej.kerk@ece.si

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Sebastijan Roudi
direktor
F: 03 62 09 559

POHVALE IN PRITOŽBE

V podjetju ECE veliko pozornosti namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Veseli smo vsake pohvale, prav tako z vso resnostjo obravnavamo pritožbe, iz katerih črpamo ideje, kako lahko izboljšamo kakovost naših storitev in gradimo odnos z odjemalci, ki je v obojestransko zadovoljstvo. Pohvale in pritožbe lahko pošljete na info@ece.si.

V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami) objavljamo izvleček Pravilnika o pritožbenem postopku.

Postopek reševanja pritožb
Pritožbe lahko posredujete v naslednjih oblikah:
– v obliki običajne pošte, naslovljene na sedež družbe Vrunčeva 2 a, 3000 Celje,
– v obliki faks sporočila na številko 03 62 09 559,
– v elektronski obliki na naslov info@ece.si.

Pritožba mora vsebovati naslednje informacije o pritožniku:
– ime in priimek,
– naslov,
– razloge pritožbe,
– davčno številko,
– podpis.

Pritožbo bomo obravnavali v skladu s Splošnimi pogoji in Energetskim zakonom (EZ-1 s spremembami). ECE d.o.o. bo na pritožbo gospodinjskega odjemalca odgovoril najkasneje v roku kot izhaja iz splošnih pogodbenih pogojev za posamezni energent.  V primeru, ko dobavitelj v postopku pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja zemeljskega plina/električne energije pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina/električne energije pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.

Imenovane neodvisne in nepristranske osebe:
Jurij Preložnik, odvetnik v Celju
Naslov: Ulica XIV. divizije 8, 3000 Celje