Ustvarjanje energije

Vetrna elektrarna

KAJ JE VETRNA ELEKTRARNA?

Je energetski objekt, ki pretvarja energijo vetra v električno energijo. Za svoje delovanje potrebuje veter z minimalno hitrostjo okoli 3 m/s, da začne obratovati. Če je hitrost vetra previsoka, nad 25 m/s, se elektrarna ustavi. Največji izkoristek se pridobi pri hitrosti vetra okoli 15 m/s.

Vir: Agencija za energijo

Vetrne elektrarne so začeli graditi, da bi izkoriščali energijo iz okolja na način, ki je okolju prijazen.

Povprečna hitrost vetra_10-m_94-01
Povprečna hitrost vetra_50-m_94-01

Vir: Agencija RS za okolje

PRAVILA IN POGOJI PRI GRADNJI VETRNE ELEKTRARNE

Vetrna elektrarna mora biti postavljena na lokaciji, kjer sta količina in moč vetra stalna. Postavitev ni primerna v urbanem okolju zaradi glasnosti pri svojem delovanju. Za gradnjo potrebujete okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje ter različna dokazila posameznih služb.

VPLIV VETRNE ELEKTRARNE NA OKOLJE

Vetrna elektrarna je prijazna okolju, ne spušča nevarnih snovi in izkorišča naravno energijo iz okolja. Ostale njene pozitivne lastnosti so:

 • prihranek emisij CO2 je zaradi elektrike, ki jo proizvedejo vetrne elektrarne, bistveno večji
 • dolga življenjska doba (tudi do 25 let)
 • čisti vir energije
 • enostavna pretvorba energije vetra v električno energijo in zmanjšanje porabe primarne energije

Negativne strani vetrne elektrarne so:

 • za svoje delovanje potrebuje veliko prostora
 • proizvaja majhen delež energije
 • nevarne so za leteče živali
 • kvari vizualni izgled pokrajine
 • za hlajenje potrebuje veliko sintetičnega olja, ki predstavlja potencialno nevarnost za okolje
 • glasnost pri delovanju
 • draga izvedba investicije

IZRAČUN VIŠINE PODPORE ZA OVE

Višine podpor za elektrarne v podporni shemi
Višine podpor veljajo za vse elektrarne, ki so že vključene v podporno shemo in se tako nanašajo na sistem podpor pred sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1).

Javni poziv k prijavi projektov elektrarn za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo
Za nove in obnovljene elektrarne bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega pozivakjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno električno energijo, ki jo opredeli proizvajalec ob prijavi na javni poziv.

KLIKNITE ZA ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE

Koristne povezave:
Agencija za energijo
Center za podporo, Borzen
Ajpes
Portal Energetika – RS Ministrstvo za infrastrukturo