Ustvarjanje energije

SPTE

KAJ JE SPTE?

Je samostojna proizvodna enota za pridobivanje toplotne in električne energije, ki jo imenujemo tudi kogeneracija. Omogoča proizvodnjo električne energije, katero lahko v celoti oddamo v elektrodistribucijsko omrežje ali jo porabimo za lastno rabo. Proizvedeno toplotno energijo uporabimo za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode in za razne tehnološke procese v industriji.

KDAJ SE ODLOČITI ZA SPTE?

Največja prednost kogeneracije je v zanesljivosti oskrbe z energijo in neodvisnosti njene proizvodnje od javnega omrežja. Takšni sistemi so odlična naložba za objekte, kjer je treba ogrevati prostore večjih površin.

Kogeneracije različnih nazivnih električnih moči od 30 do 500 kWe se uporabljajo v različnih panogah, kot so:

 • industrijski obrati,
 • zdravstvene ustanove,
 • šole, vrtci, domovi za ostarele,
 • trgovski in športni centri,
 • stanovanjska poslopja (hiše, bloki).

Prednosti SPTE enote so:

 • nizki stroški električne in toplotne energije,
 • nižji obratovalni stroški,
 • večji energijski izkoristki,
 • večja zanesljivost oskrbe z energijo,
 • koriščenje energije neodvisno od javnega omrežja,
 • proizvodnja okolju prijazne energije,
 • nižanje emisij toplogrednih plinov (CO2) ter emisij ostalih plinastih onesnaževal (CO, SO2 in NOX),
 • uporaba ekološkega vira goriv (zemeljski plin, biomasa).

IZRAČUN VIŠINE PODPORE ZA OVE

Višine podpor za elektrarne v podporni shemi
Višine podpor veljajo za vse elektrarne, ki so že vključene v podporno shemo in se tako nanašajo na sistem podpor pred sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1).

Javni poziv k prijavi projektov elektrarn za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo
Za nove in obnovljene elektrarne bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega pozivakjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno električno energijo, ki jo opredeli proizvajalec ob prijavi na javni poziv.

KLIKNITE ZA ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE

Koristne povezave:
Agencija za energijo
Center za podporo, Borzen
Ajpes
Portal Energetika – RS Ministrstvo za infrastrukturo