Ustvarjanje energije

Sončna elektrarna

Sonce je trajen vir toplotne in svetlobne energije, ki ga kljub že dolgo znanim pozitivnim učinkom še vedno premalo izkoriščamo. Sončne elektrarne so zanesljiv in enostaven vir pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov.

Vir: Agencija za energijo

KAJ JE SONČNA ELEKTRARNA OZ. KAKO DELUJE?

Sončna oz. fotonapetostna elektrarna je naprava, ki sevanje sonca pretvarja v električni tok, primeren za uporabo v gospodinjstvih. Njihova življenjska doba je 40 let in več. Proizvajalci fotonapetostnih modulov, ki so glavni gradnik sončnih elektrarn, zagotavljajo vsaj 25-letno garancijo na njihovo delovanje.

Količina električne energije, ki jo bo elektrarna proizvedla, je odvisna od vršne moči elektrarne, osončenosti mikrolokacije, naklona in usmeritve strehe, zunanje temperature in podobnih dejavnikov.

Spodnji zemljevid prikazuje osončenost različnih geografskih lokacij v Sloveniji:

Sončno obsevanje_pomlad
Sončno obsevanje_poletje
Sončno obsevanje_jesen
Sončno obsevanje_zima

Vir: Agencija RS za okolje

STREHE, PRIMERNE ZA IZVEDBO SONČNE ELEKTRARNE:

Naklon strehe, ki zagotavlja najvišje energijske izplene v Sloveniji, je nekaj več kot 30°, kljub temu pa so znani primeri elektrarn, ki so nameščene v fasade ali na ravne strehe objektov. Za namestitev sončne elektrarne so primerne strehe z orientacijo na jug, jugo-vzhod ali jugo-zahod. Pri načrtovanju postavitve sončne elektrarne bodite pozorni, da fotonapetostni moduli ne bodo senčeni s strani strešne konstrukcije, dimnikov, zračnikov, dreves in okoliških objektov.

IZRAČUN VIŠINE PODPORE ZA OVE

Višine podpor za elektrarne v podporni shemi
Višine podpor veljajo za vse elektrarne, ki so že vključene v podporno shemo in se tako nanašajo na sistem podpor pred sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1).

Javni poziv k prijavi projektov elektrarn za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo
Za nove in obnovljene elektrarne bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega pozivakjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno električno energijo, ki jo opredeli proizvajalec ob prijavi na javni poziv.

KLIKNITE ZA ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE

Koristne povezave:
Agencija za energijo
Center za podporo, Borzen
Ajpes
Portal Energetika – RS Ministrstvo za infrastrukturo