Plin

Števčno stanje

ODDAJTE ŠTEVČNO STANJE BREZPLAČNO PREKO PORTALA MOJ ECE

MOJ ECE

ZAKAJ PRIPOROČAMO SPOROČANJE ŠTEVČNEGA STANJA?

– energijo plačate po dejanski porabi
– preverite pravilnost višine izstavljenega računa
– ohranjate nadzor nad porabo

KDAJ LAHKO SPOROČITE ŠTEVČNO STANJE?

Termini sporočanja plinomera se razlikujejo glede na sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Poiščite termin oddaje stanja vašega sistemskega operaterja:

Sistemski operater distribucijskega omrežja Sprejemanje stanja plinomera ECE
Adriplin d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Domplan d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Energetika Ljubljana d.o.o. zadnje 3 dni v mesecu
Istrabenz Plini d.o.o. zadnje 4 dni v mesecu
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Jeko-in d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Komunalno podjetje Vrhnika d.d. 26. – 30. v mesecu
Loška komunala d.d. 26. – 30. v mesecu
Petrol d.d. 26. – 30. v mesecu
Petrol Energetika d.o.o. 26. – 30. v mesecu
Plinarna Maribor d.d. zadnje 4 dni v mesecu

KAKO BREZPLAČNO SPOROČITE ŠTEVČNO STANJE?

– prek spletnega portala MOJ ECE
– prek mobilne aplikacije ECEMOBIL
– prek avtomatskega odzivnika klicnega centra na 080 22 04

OSTALI NAČINI SPOROČANJA ŠTEVČNEGA STANJA

– osebno v vseh naših POSLOVALNICAH
– prek agenta v klicnem centru
– po navadni pošti na naslov ECE, d.o.o., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– po faksu na številko 03 42 01 403

KAKŠNI SO STROŠKI SPOROČANJA ŠTEVČNEGA STANJA?

Načini, ki niso navedeni kot brezplačni, so plačljivi po ceniku kot tudi storitev kontrolnega obračuna za kupca na akontacijskem
obračunu.