Plin

Razlaga računa

OBRAČUN ZEMELJSKEGA PLINA SE OPRAVI NA PODLAGI JAVLJENE PORABE S STRANI KUPCA ALI SISTEMSKEGA OPERATERJA. KONČNI ZNESEK JE SESTAVLJEN IZ TREH SEGMENTOV

Racuni-za-net_jan-2015_Plin

OMREŽNINA

Je strošek za distribucijo zemeljskega plina po omrežju do vašega doma. Sestavljena je iz fiksnega dela v obliki mesečnega pavšala in variabilnega dela, ki se obračunava glede na porabljeno količino energenta. Zaračunane sestavine se razlikujejo glede na sistemskega operaterja, ki izvaja dejavnost na vašem področju.

ENERGENT

Predstavlja strošek porabljenega zemeljskega plina in se obračuna glede na porabo v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Zaračunava ga dobavitelj.

DAJATVE IN PRISPEVKI

Predpisuje jih Vlada Republike Slovenije.