Plin

Razlaga računa

Obračun zemeljskega plina se izdela na podlagi javljene porabe s strani kupca ali sistemskega operaterja. Končni znesek je sestavljen iz treh segmentov.

Racuni-za-net_jan-2015_Plin

OMREŽNINA

Je strošek za distribucijo zemeljskega plina po omrežju do vašega doma. Sestavljena je iz fiksnega dela v obliki mesečnega pavšala in variabilnega dela, ki se obračunava glede na porabljeno količino energenta. Zaračunane sestavine se razlikujejo glede na sistemskega operaterja, ki izvaja dejavnost na vašem področju.

ENERGENT

Predstavlja strošek porabljenega zemeljskega plina in se obračuna glede na porabo v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Zaračunava ga dobavitelj. Opomba: Od 1. januarja 2017 dalje se poraba zemeljskega plina v skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom obračunava v energijskih enotah (kWh ali MWh), in ne več v volumskih enotah (Sm3), kot do sedaj.

DAJATVE IN PRISPEVKI

Predpisuje jih Vlada Republike Slovenije.