Plin

Dostopnost

Priključitev na zemeljski plin ECE je možna na področjih, kjer je vzpostavljeno plinovodno omrežje.

obcine

V 75 OBČINAH

plinovod

4.150 KM PLINOVODOV

odjemalci

129.000 ODJEMALCEV

plin

VEČ KOT 300 MILIJONOV Sm³ ZEMELJSKEGA PLINA