Elektrika

ELEKTRIČNA ENERGIJA

100% ČISTA ENERGIJA

KAJ JE 100 % ČISTA ENERGIJA?

Je električna energija, pridobljena izključno iz obnovljivih virov energije: vode, sonca in vetra. V Sloveniji proizvedemo približno tretjino vse energije iz obnovljivih virov, kar zadošča za oskrbo vseh slovenskih gospodinjstev.

ZAKAJ 100 % ČISTA ENERGIJA?

Obnovljivi viri energije nimajo tako negativnega vpliva na okolje kot ga imajo fosilna in jedrsko gorivo. Delež energije iz obnovljivih virov po svetu vztrajno raste, skrb za okolje postaja sestavni del vseh odgovornih organizacij.

KAKO PREKLOPIM NA 100 % ČISTO ENERGIJO?

Čisto preprosto. Ne glede na izbran paket boste prejemali 100 % čisto energijo brez doplačila.
Več na: ECE KALKULATOR

EKOLOŠKI CERTIFIKAT

OKOLJU PRIJAZNO PLAČEVANJE

MOBILNA APLIKACIJA ALI SPLETNI PORTAL MOJ ECE

OBJAVA SESTAVE PRIMARNIH VIROV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2015

Datum: Celje, 1. 6. 2016
Sestava virov_junij-2016_NET

V skladu z 42. členom Energetskega zakona (EZ-1)(Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 10/15), ECE d.o.o. objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za leto 2014, ter informacije o izpustih ogljikovega dioksida in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Lahko pa tudi iz okolju manj prijaznih virov, kot so:
Fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin) in Jedrska energija.

KAKO DO PRIKLJUČKA

V primeru, da še nimate zagotovljenega priključka za električno energijo, vam v nadaljevanju podajamo osnovne korake, kako si ga zagotoviti. Postopek je namreč dokaj dolg in zahteva kar nekaj dokumentov, kar je lahko za nekoga, ki se prvič srečuje s tem izzivom, dokaj stresno. Verjamemo, da vam bodo naše informacije v pomoč.

Kot dobavitelj električne energije nastopamo v zaključni fazi procesa pridobivanja priključka, in sicer pred oddajo vloge za priključitev na elektroenergetsko omrežje. Predhodno pa je potrebno dokumentacijo urejati s pristojnim izvajalcem nalog distribucijskega operaterja (DO). V nadaljevanju prikazujemo proces pridobivanja dokumentacije za priključitev odjemalca na distribucijsko omrežje. Podrobnejše informacije in ustrezno dokumentacijo boste našli na tej povezavi.

Koraki so naslednji:

  • Pridobitev projektnih pogojev
  • Pridobitev soglasja za priključitev
  • Soglasje k projektnim rešitvam
  • Pogodba o priključitvi
  • Pogodba o oskrbi z električno energijo (dobavitelj električne energije ECE). - Vloga za priključitev na distribucijsko omrežje in dostop do omrežja.
  • Pregled in priklop priključka oz. merilnega mesta.
  • Priklop in zagotovitev dostopa do distribucijskega omrežja.

Z ECE kot dobaviteljem električne energije sklenete pogodbo o oskrbi oz. pogodbo o prodaji in nakupu električne energije preden oddate vlogo za priključitev in dostop do omrežja.

Več informacij o postopku vam bo posredoval pristojni izvajalec nalog DO oz. njegovi izvajalci.