Pripomočki in naročila

E-računi

MOJ ECE CELOTEN PREGLED IN MOŽNOST DODATNIH NAROČIL NA ENEM MESTU

Brezplačno se registrirajte v portal Moj ECE

Recite stop papirnatemu računu. Z izbiro brezpapirnega poslovanja z nami (PDF oblika ali E-račun) si boste znižali ceno energenta, zagotovili varnejše poslovanje in obvarovali okolje.

IZJAVA
S potrditvijo naročila na elektronski račun izjavljam da:

  • sem seznanjen s splošnimi pogoji.
  • mi družba ECE d.o.o. namesto tiskanega računa posreduje elektronsko obliko računa (v obliki PDF na elektronski naslov) in sprejemam, da se s tem samodejno ukinja pošiljanje tiskanega računa po klasični pošti.
  • velja naročilo na elektronsko obliko za vse račune odprte pri podjetju ECE d.o.o. v kolikor pisno ne sporočim drugače.
  • so vpisani podatki (številka kupca in e-mail) točni in resnični.